Rapport externe veiligheid en het bestemmingsplan

Samenvatting

Onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen', in bijzonder de verankering van externe veiligheid in het bestemmingsplan.

Download de publicatie
Publicatiedatum
juni2006
Opsteller

VROM

Type DocumentAchtergrondinformatie