Rapport staat van de veiligheid majeure risicobedrijven 2017

Samenvatting

De Staat van Veiligheid majeure risicobedrijven 2017 geeft op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens een beeld van de naleving en de veiligheidssituatie van de Brzo-bedrijven in Nederland in het jaar 2017. De rapportage wordt jaarlijks aan de Tweede Kamer aangeboden samen met een rapportenbundel.

Download de publicatie
Publicatiedatum
4juli2018
Opsteller

Ministeries van IenW, SZW en J&V

Type DocumentPraktijk en uitvoering