Reactie op schriftelijke inbreng Wet Vervoer Gevaarlijkse Stoffen

Samenvatting

De VNG heeft een tekortkoming geconstateerd in het Wetsvoorstel Vervoer Gevaarlijke stoffen. In de brief verzoekt het VNG de Vaste Cie. Infrastructuur en Milieu schriftelijke inbreng te leveren op dit wetsvoorstel.

Download de publicatie
Publicatiedatum
19oktober2011
Opsteller

VNG

Type DocumentAchtergrondinformatie