Regels voor het uitwisselen van informatie over ondergrondse netten

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Wetsvoorstel waarin bedrijven die graafwerkzaamheden verrichten worden verplicht tot het opvragen van informatie over de ligging van buisleidingen en het treffen van extra voorzorgsmaatregelen als er buisleidingen in de buurt liggen.

Download de publicatie
Publicatiedatum
2007
Opsteller

VROM en EZ

Type DocumentAchtergrondinformatie