Reikwijdte artikel 44 Woningwet in relatie tot plaatsgeboden risico

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Op grond van artikel 44 Woningwet is geen directe toetsing mogelijk aan de externe veiligheidswetgeving. Indien een bouwvergunning wordt aangevraagd voor een kwetsbaar object dat binnen een 10-6-contour van het plaatsgebonden risico is gelegen, en het bestemmingsplan staat deze activiteit toe, dan moet die bouwvergunning worden verleend. Ook als hierdoor een saneringssituatie ontstaat.

Download de publicatie
Publicatiedatum
juli2008
Opsteller

wet- en regelgeving

Type DocumentAchtergrondinformatie