Risicobeleid en rampenbestrijding op weg naar meer samenhang

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

In het advies zijn de spanningen tussen de verschillende benaderingen van risico vanuit enerzijds de hulpverlening en anderzijds het ruimtelijke ordenings- en milieubeleid geanalyseerd.

Download de publicatie
Publicatiedatum
oktober2008
Opsteller

Adviesraad Gevaarlijke Stoffen

Type DocumentAchtergrondinformatie