Saneringsbeleid, -visie en -programma provincie Zuid-Holland

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Wanneer bestaande situaties niet voldoen aan de veiligheidsnormen uit het Bevi, geldt een saneringsverplichting (art. 17 en 18 Bevi) en moet conform art. 19 Bevi een saneringsprogramma worden opgesteld. Met haar saneringsvisie, -beleid en programma geeft de provincie Zuid-Holland invulling aan deze verplichting. Daarnaast neemt de provincie inrichtingen waarvoor (nog) geen wettelijke saneringsopgave wordt voorgeschreven, maar waarbij wel sprake is van een onaanvaardbaar hoog risico, eveneens in beschouwing.

Download de publicatie
Publicatiedatum
januari2008
Opsteller

provincie Zuid-Holland

Type DocumentPraktijk & uitvoering