Saneringsprogramma, inventarisatie en rapportage schadevergoeding provincie Noord-Brabant

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Wanneer bestaande situaties niet voldoen aan de veiligheidsnormen uit het Bevi, geldt een saneringsverplichting (art. 17 en 18 Bevi) en moet conform art. 19 Bevi een saneringsprogramma worden opgesteld. Met haar saneringsvisie, -beleid en programma geeft de provincie Noord-Brabant invulling aan deze verplichting. De provincie Noord-Brabant heeft bovendien onderzoek gedaan naar de financieringsmogelijkheden voor saneringen.

Download de publicatie
Publicatiedatum
december2007
Opsteller

provincie Noord-Brabant

Type DocumentPraktijk & uitvoering