Stand van zaken Bevi-sanering industrie

Samenvatting

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in 2012 een onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering en naleving van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van interbestuurlijk toezicht en was gericht op grotere industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. De resultaten van het onderzoek zijn in dit rapport samengevat.

Download de publicatie
Publicatiedatum
11februari2013
Opsteller

Inspectie Leefomgeving en Transport, ILT/Risicovolle bedrijven

Type DocumentAchtergrondinformatie