Toezichtmodel BRZO'99, revisie B

Samenvatting

Het Toezichtmodel geeft aan hoe de overheidsinzet zo eerlijk en effectief mogelijk over de BRZO-bedrijven verdeeld kan worden. In het model zijn verscheidene criteria opgenomen. Het resultaat is een richtwaarde voor het aantal inspectiedagen per jaar op locatie voor één inspectieteam. Het Toezichtmodel laat daarbij ruimte over voor lokale bestuurlijke afwegingen.

Download de publicatie
Publicatiedatum
juni2008
Opsteller

LAT-BRZO

Type DocumentAchtergrondinformatie