Toolbox externe veiligheid

Samenvatting

De toolbox beleidsvisie externe veiligheid is bedoeld voor EV-professionals die een beleidsvisie willen opstellen. De toolbox bestaat uit 4 stappen: voorbereiding, nulmeting, beleidsvisie en uitvoeringsprogramma. Deze stappen kunnen afzonderlijk gebruikt worden en bevatten tricks & tips en beschrijven hoe borging kan worden bereikt. Navigeer tussen de verschillende stappen via de balk aan de linkerkant in de toolbox. In alle stappen staan rode links naar achtergrondinformatie, handige tabellen en voorbeelden. Al dit materiaal kan ook los van de systematiek van de toolbox gebruikt worden. Drie links werken in deze webomgeving niet: de nulmeting van Nieuwkoop (blz. 15), de nulmeting van Alphen aan den Rijn (blz. 15) en het conceptbeleidsplan EV van de provincie Zuid-Holland (blz. 40). Deze drie documenten zijn hier los opgenomen.

Download de publicatie
Publicatiedatum
september2010
Opsteller

Provincie Zuid-Holland

Type DocumentPraktijk & uitvoering