VNG Handreiking verankering EV in bestemmingsplannen

Samenvatting

De Handreiking is bedoeld voor opstellers van bestemmingsplannen, (gemeentelijke) milieuspecialisten en (wettelijke) adviseurs. De Handreiking legt via een stappenplan uit hoe zij om kunnen gaan met knelpunten die zij tegenkomen bij het toepassen van het BEVI en hoe zij door een goede ruitmelijke ordening een balans kunnen vinden tussen risicovolle activiteiten en de omgeving.

Download de publicatie
Publicatiedatum
juni2007
Opsteller

VNG en VROM-inspectie

Type DocumentAchtergrondinformatie