Veiligheidscontour Europoort

Samenvatting

De inhoud van deze rapportage dient als input voor het PlanMer2 en het op te stellen bestemmingsplan Europoort. In het PlanMer worden de milieueffecten van de ligging van de veiligheidscontour in relatie tot de alternatieven onderzocht.

Download de publicatie
Publicatiedatum
9februari2011
Opsteller

DCMR

Type DocumentPraktijk & uitvoering