Verantwoording groepsrisico

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Een overzicht van ervaringen in drie pilotprojecten met het gebruik van de (concept-) Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico (VROM, augustus 2004). Overwegingen, valkuilen, tips en trucs om problemen te voorkomen.

Download de publicatie
Publicatiedatum
2006
Opsteller

Provincie Noord-Brabant

Type DocumentPraktijk & uitvoering