Verantwoording groepsrisico bij ruimtelijke plannen langs buisleidingen

Samenvatting

Het werkdocument beschrijft hoe het groepsrisico in het bestemmingsplan aandacht moet krijgen. Het werkdocument gaat niet in op de juridische aspecten hoe de beperking van het groepsrisico is vast te leggen in de planregels en verbeelding van het bestemmingsplan.

Download de publicatie
Publicatiedatum
februari2009
Opsteller

Stadsgewest Haaglanden

Type DocumentPraktijk & uitvoering