Verkenning externe veiligheidsrisico's provinciale infrastructuur

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

In deze rapportage zijn de resultaten weergegeven van een studie naar nut en noodzaak van sturing van het vervoer van gevaarlijke stoffen over provinciale infrastructuur. De verkenning richt zich voornamelijk op de risico's van transport van gevaarlijke stoffen over provinciale wegen. De studie is uitgevoerd door Arcadis in opdracht van de provincie Zuid-Holland.

Download de publicatie
Publicatiedatum
maart2009
Opsteller

provincie Zuid-Holland

Type DocumentPraktijk & uitvoering