Voorlichtingsbijeenkomsten Buisleidingen, november 2010

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

In november 2010 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vier voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor provincies en gemeenten over buisleidingen voor gevaarlijke stoffen. Tijdens de bijeenkomsten zijn drie algemene presentaties gegeven en veel vragen gesteld over buisleidingen. De vragen en antwoorden én de presentaties zijn opgenomen in dit document.

Download de publicatie
Publicatiedatum
november2010
Opsteller

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Type DocumentAchtergrondinformatie