Voorstel wijziging Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Aanbiedingsbrief bij voorstel van wet tot wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet), Tweede Nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag

Download de publicatie
Publicatiedatum
24mei2012
Opsteller

ministerie van Infrastructuur en Milieu

Type DocumentWet- en regelgeving