Voortgang uitwerking Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Brief van de minister aan de Tweede Kamer over over de voortgang van de uitwerking van de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen (NVGS). De nadruk ligt op het "Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen".

Download de publicatie

Voortgang uitwerking Nota vervoer gevaarlijke stoffen

Publicatiedatum
9februari2007
Opsteller

Ministerie van V&W

Type DocumentAchtergrondinformatie