Wet tot wijziging van de Wvgs en enige andere wetten ivm de totstandkoming van de Wet basisnet

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andetre wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet). Ter bevordering van sturing op het risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, hoofdspoorwegen en binnenwateren, zijn in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen regels opgenomen voor risicobegrenzing.

Download de publicatie
Publicatiedatum
10juli2013
Opsteller

Ministerie I&M

Type DocumentWet- en regelgeving