Wetsontwerp basisnet, amendementen, wijzigingen

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet), ingediende moties en amendementen

Download de publicatie
Publicatiedatum
juni2012
Opsteller

Ministerie infrastructuur en milieu

Type DocumentWet- en regelgeving