Buisleidingen Veiligheidsregios Ruimtelijkeordening

Actueel

06
sep
Concept PGS 7 beschikbaar voor openbare commentaarronde
Het concept van PGS 7 ‘Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen’ is omgezet in Nieuwe Stijl en gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.
30
aug
Meer meldingen gevaarlijke stoffen weg en spoor
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in 2016 meer meldingen ontvangen over incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het spoor. Sinds 2014 is er een stijging zichtbaar.
28
aug
RIVM netwerkdag op 2 oktober
Voor de tweede keer organiseert het Centrum Veiligheid van het RIVM de Netwerkdag Omgevingsveiligheid. Kennis opfrissen, kennis opdoen en leren van elkaar staan op deze dag centraal. De dag is voor professionals die te maken hebben met het werk van het RIVM op omgevingsveiligheid (externe veiligheid).
25
aug
Boekentip van de redactie: Externe veiligheid en ruimte
In augustus 2017 is het boek "Externe Veiligheid en Ruimte" verschenen. In dit boek wordt de verbrokkelde regelgeving op het gebied van externe veiligheid uitvoerig in kaart gebracht.
23
aug
Intentieverklaring beëindiging incidentele chloortransporten door Nederland
Het Convenant Akzo chloortransporten uit 2002 over de structurele chloortransporten liep af eind 2015. Conform afspraak in dit convenant voert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met AkzoNobel overleg over het beëindigen van de incidentele chloortransporten door Nederland.
21
aug
Buisleidingen overige stoffen op orde
Het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen in Nederland is nog veiliger geworden. Na waarschuwingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben exploitanten van buisleidingen voor chemicaliën de veiligheidsknelpunten bij hun leidingen opgelost.
21
aug
Concept PGS 33-1 Afleverinstallaties LNG voor voertuigen gereed in Nieuwe Stijl
Het concept van PGS 33-1 ‘Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen’ is omgezet in Nieuwe Stijl en gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.
14
aug
Nieuwe Wie-is-wie is online
Het is zover! De koppeling tussen de Wie-is-wie op Relevant en de Wie-is-wie op omgevingsdienst.nl is gereed.
24
jul
Concept PGS 35 - afleverstations waterstof voor voertuigen gereed
Het concept van PGS 35 ‘Waterstof: afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen’ volgens de Nieuwe Stijl is gereed voor commentaar.
30
mei
Meewerken aan een goede start voor veiligheid in de Omgevingswet?
Bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn drie vacatures voor detachering bij het programma Modernisering omgevingsveiligheid.

Oudere berichten staan in het archief.