Buisleidingen Veiligheidsregios Ruimtelijkeordening

Actueel

19
apr
Datum jaarcongres Relevant 2017 bekend!
Het jaarcongres Relevant, hét congres over Externe Veiligheid, vindt dit jaar plaats op donderdag 14 december.
18
apr
Bouwsteen Omgevingsveiligheid staat als een huis
Op 13 april 2017 nam Rosemarie Bastianen (directeur Eenvoudig Beter van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) het resultaat van het onderzoek ‘Omgevingsveiligheid in de Omgevingsvisie’ in ontvangst. Aan de hand van ervaringen uit diverse gemeentes is een handleiding opgesteld. De handleiding biedt 'bouwstenen' die gemeentes op eenvoudige wijze helpen bij het maken van keuzes op het gebied van omgevingsveiligheid.
22
mar
Chloortransport AkzoNobel
In de periode van 10 maart tot eind april van dit jaar vinden wederom chloortransporten per spoor plaats vanuit Duitsland naar het Botlekgebied. Dit gebeurt over de Betuweroute.
08
mar
Veiligheid Brzo-bedrijven: Lessen na Odfjell
De Onderzoeksraad voor Veiligheid constateert nog tekortkomingen in de beheersing van de veiligheid bij bedrijven die op grote schaal werken met gevaarlijke stoffen. Het gaat om circa 400 Brzo-bedrijven in Nederland en het toezicht daarop.
22
feb
Internationale norm voor LNG-bunkering gepubliceerd
Met de publicatie van ISO 20519 ’Ships and marine technology – Specification for bunkering of liquefied natural gas fuelled vessels’ is er een belangrijke mijlpaal bereikt in de uitrol van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Met de publicatie van deze internationale norm hebben partijen de beschikking over breed gedragen eisen voor verlaadsystemen en toebehoren voor het bunkeren van schepen met LNG.
21
feb
Onderzoek naar veiligheid industriecomplex Chemelot
De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar de veiligheid op het industrieterrein Chemelot in Limburg.
16
feb
Handboek omgevingsveiligheid
De modernisering van omgevingsveiligheid is een onderdeel van de omgevingswet. Toepassing van het nieuwe beleid gebeurt aan de hand van een handboek. Het handboek omgevingsveiligheid dat nu door het RIVM geschreven wordt.
15
feb
De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu beantwoordt vragen over het bericht dat driekwart van de Brabantse chemiebedrijven veiligheid niet op orde heeft
Tijdens het vragenuur heeft staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu vragen beantwoord van het lid Smaling (SP) over het bericht dat driekwart van de Brabantse chemiebedrijven veiligheid niet op orde heeft en het wachten is op de volgende ramp. 
14
feb
Programmaraad stemt in met afronding PGS 31 oude stijl
Eind november 2016 heeft de Programmaraad besloten om de conceptversie van PGS oude stijl direct om te zetten volgens de ‘nieuwe stijl’.
14
feb
Nieuwe PGS 15 in Activiteitenregeling en PGS 15, 29 en 32 in Mor
De Activiteitenregeling gaat verwijzen naar de geactualiseerde PGS 15. Deze richtlijn van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) gaat over gevaarlijke stoffen in verpakking. Ook verwerkt de wijzigingsregeling een aantal nieuwe of herziene NEN normen in de algemene regels.

Oudere berichten staan in het archief.