Buisleidingen Veiligheidsregios Ruimtelijkeordening

Actueel

31
jul
Bekijk de animatie van het ministerie van IenW over aandachtsgebieden in het omgevingsplan
In de animatie wordt ingegaan op de volgende vragen: Wat is een aandachtsgebied eigenlijk? Welke aandachtsgebieden zijn er? Hoe zit dat nou precies met die aandachtsgebieden? Mag een zeer kwetsbaar gebouw nou wel of niet in een aandachtsgebied gebouwd worden?
31
jul
Vul deze enquête in en denk mee over de nieuwe risicokaart
Het IPO is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe Risicokaart. Eén van de voorwaarden is dat het portaal aansluit op de informatiebehoefte van gebruikers. Vul de enquête in, zodat de risicokaart zo goed mogelijk kan voorzien in jouw informatiebehoefte.
17
jul
Themabijeenkomst Kennistafel Transport op 11 september 2019 Nu inschrijven!
Op 11 september vindt de themabijeenkomst van de Kennistafel Transport plaats, met als thema 'Veiligheid en energietransitie'.
10
jul
PGS 9 gereed voor commentaar
Het concept van PGS 9: 'Cryogene gassen: opslag van 0,150 m3 - 100 m3' is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen kenbaar maken aan het PGS-projectbureau.
10
jul
RIVM actualiseert giftige voorbeeldstoffen vervoer van gevaarlijke stoffen
Het RIVM heeft onderzocht of de giftige voorbeeldstoffen die in het Basisnet worden gebruikt, nog representatief zijn en heeft geconcludeerd dat dit niet het geval is. Daarom doet RIVM een voorstel om deze voorbeeldstoffen te actualiseren.
10
jul
Save the date: 19 november Jaarcongres Relevant
Dit jaar zal het jaarcongres Relevant plaatsvinden op 19 november. We vragen je dan ook vast om deze datum met rood in je agenda te omcirkelen. We zijn net als vorig jaar te gast bij Hotel Casa in Amsterdam.
18
jun
ILT voorzichtig positief over opvolging aanbevelingen OvV vanwege spoorwegongevallen
De ILT gaat in haar rapportage in op de aanbevelingen na 2 ernstige incidenten op het spoor: een kop-staartbotsing van een goederentrein met gevaarlijke stoffen door een reizigerstrein bij Tilburg 2015 en een aanrijding van een hoogwerker op een overweg bij Dalfsen in 2016
18
jun
PGS 29 gereed voor commentaar
Het concept van PGS 29: 'bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks' is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.
12
jun
Chemische clusters en maatschappelijke opgaven
Deze publicatie van het ministerie van infrastructuur en waterstaat is gericht op het informeren van bestuurders over chemische clusters, omgevingsveiligheid en de wisselwerking tussen deze twee aspecten in combinatie met vijf grote maatschappelijke opgaven.
05
jun
Hoe regel je de bescherming van mensen in de open lucht?
Artikel uit Tijdschrift Milieu van de VVM, waarin wordt ingegaan op bescherming voor mensen die in de open lucht verblijven en hoe deze bescherming geregeld kan worden volgens het gedachtegoed van de Omgevingswet.

Oudere berichten staan in het archief.