Buisleidingen Veiligheidsregios Ruimtelijkeordening

Actueel

29
jul
Animatie gebiedsontwikkeling bij aandachtsgebieden
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een filmpje gemaakt over de afwegingen die spelen bij gebiedsontwikkeling in een aandachtsgebied voor externe veiligheidsrisico’s.
20
jul
Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers vastgesteld
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een Circulaire (rondschrijven) over de risicobeheersing van lithium-ion energiedragers opgesteld. De circulaire gaat over de opslag van batterijen (en cellen) en over het gebruik in grotere energieopslagsystemen (buurtbatterijen).
15
jul
Landelijke signaleringskaart Externe Veiligheid - Uitrol versie 1.8
Er is een nieuwe vesie van de Signaleringskaart externe veiligheid beschikbaar. De ontwikkelingen aan deze informatietool gaan in een rap tempo door. De IPO-projectgroep Informatiehuis Externe Veiligheid (IPO IHEV) staat hiervoor aan de lat.
15
jul
Notitie LPVL Omgevingsveiligheid in de Omgevingswet
Ben jij al op de hoogte van wat er op hoofdlijnen gaat veranderen op het gebied van omgevingsveiligheid in de Omgevingswet? En weet jij al welke stappen er gezet moeten worden door gemeenten en provincies voor en na inwerkingtreding van de Omgevingswet op het gebied van omgevingsveiligheid. Het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving heeft het voor je op een rij gezet.
14
jul
Inspectie Leefomgeving en Transport: infrastructuur en veiligheidsgedrag op Kijfhoek moet beter
ProRail heeft onvoldoende beeld van de fysieke staat van de infrastructuur op rangeerterrein Kijfhoek. De sporen, wissels en het heuvelsysteem, waarover wagons gerangeerd worden, zijn op het einde van de technische levensduur en vragen verhoogde aandacht van de spoorbeheerder.
23
jun
Gemeentelijke verdeelsleutel door Cebeon
Voor het doorzetten van de middelen via het gemeentefonds heeft Cebeon een nieuwe verdeelsleutel ontwikkeld voor verdeling van middelen voor gemeentelijke taken Externe Veiligheid.
28
mei
Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022
Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet.
06
mei
Save the date: Jaarcongres Relevant 2020
Het Jaarcongres Relevant, hét congres voor iedereen die werkzaam is op gebied van Externe Veiligheid, vindt dit jaar plaats op dinsdag 8 december in de Eenhoorn te Amersfoort. Jaarlijks bezoeken zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus, het congres voor verdieping en ontmoeting.
06
mei
Informatiebundel scherfvrij glas nu beschikbaar
Antea Group heeft in opdracht van het IOV een informatiebundel opgesteld over de toepassing van scherfvrij glas als bouwkundige maatregel.
02
apr
Omgevingswet opnieuw uitgesteld
Minister Stientje van Veldhoven heeft aan de eerste en tweede kamer bekend gemaakt dat de invoering van de Omgevingswet meer tijd kost dan verwacht en daarom wordt uitgesteld. De minister geeft aan dat ze na overleg met de bestuurlijke partners met een voorstel voor een nieuwe inwerkingtredingsdatum zal komen.

Oudere berichten staan in het archief.