Buisleidingen Veiligheidsregios Ruimtelijkeordening

Actueel

23
jun
Gemeentelijke verdeelsleutel door Cebeon
Voor het doorzetten van de middelen via het gemeentefonds heeft Cebeon een nieuwe verdeelsleutel ontwikkeld voor verdeling van middelen voor gemeentelijke taken Externe Veiligheid.
06
mei
Save the date: Jaarcongres Relevant 2020
Het Jaarcongres Relevant, hét congres voor iedereen die werkzaam is op gebied van Externe Veiligheid, vindt dit jaar plaats op dinsdag 8 december in de Eenhoorn te Amersfoort. Jaarlijks bezoeken zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus, het congres voor verdieping en ontmoeting.
06
mei
Informatiebundel scherfvrij glas nu beschikbaar
Antea Group heeft in opdracht van het IOV een informatiebundel opgesteld over de toepassing van scherfvrij glas als bouwkundige maatregel.
02
apr
Omgevingswet opnieuw uitgesteld
Minister Stientje van Veldhoven heeft aan de eerste en tweede kamer bekend gemaakt dat de invoering van de Omgevingswet meer tijd kost dan verwacht en daarom wordt uitgesteld. De minister geeft aan dat ze na overleg met de bestuurlijke partners met een voorstel voor een nieuwe inwerkingtredingsdatum zal komen.
27
mar
Handleiding vergunningverlening waterstoftankstations voor bevoegd gezag en tankstationhouders beschikbaar
De komende jaren zullen steeds meer voertuigen op waterstof gaan rijden: vrachtauto’s, OV-bussen, vuilniswagens, mobiele werktuigen, personenauto’s. Om goed voorbereid te zijn moeten tankstationhouders nu reeds nadenken hoe ze deze markt gaan bedienen. Wat moet je doen om waterstof aan te kunnen bieden? Hoe krijg je een vergunning?
25
mar
RIVM Netwerkdag Omgevingsveiligheid 2020 uitgesteld
De RIVM Netwerkdag omgevingsveiligheid 2020 die gepland stond op 27 mei is uitgesteld. Er is nog geen nieuwe datum voor de netwerkdag vastgesteld.
25
mar
Kennisdag explosieven en vuurwerk uitgesteld naar 26 oktober 2020
De Kennisdag explosieven en vuurwerk van 9 april bij het RIVM wordt verplaatst naar 26 oktober. Je kunt je nog aanmelden voor de kennisdag.
18
mar
Internetconsultatie Circulaire Risicobeheersing Lithium-ion Energiedragers gestart
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een Circulaire voor over de risicobeheersing van lithium-ion energiedragers. De circulaire gaat ten eerste over de opslag van lithium-ion energiedragers, in de vorm van cellen of batterijen, en ten tweede over de toepassing van lithium-ion batterijen in grotere energieopslagsystemen.
13
mar
Pilot bijscholing aandachtsgebieden in de vergunningverlening a.s. dinsdag 17 maart 2020 gaat niet door!
In verband met ontwikkelingen omtrent het Coronavirus is besloten om de Pilot te houden op een later tijdstip, waarschijnlijk in april.
04
mar
Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 27 februari 2020 tot wijziging van de Regeling externe veiligheid buisleidingen en de Regeling externe veiligheid inrichtingen
Met deze wijzigingsregeling wordt een nieuwe versie aangewezen van het rekenprogramma Safeti-NL en de bijbehorende nieuwe handleiding voor het berekenen van externe veiligheidsrisico’s van inrichtingen en buisleidingen met gevaarlijke stoffen.

Oudere berichten staan in het archief.