Buisleidingen Veiligheidsregios Ruimtelijkeordening

Actueel

22
mar
Vacature projectleiding van kennisportaal Relevant
Relevant is op zoek naar een nieuwe projectleider van het Kennisportaal Relevant!
19
mar
Werkgroep Omgevingsveiligheid geeft advies over onbemande tankstations
Er is een trend dat steeds meer tankstations de overgang van bemand naar onbemand maken. Door deze overgang heeft een tankstation steeds vaker een omgevingsvergunning nodig. De Werkgroep Omgevingsveiligheid geeft advies over deze transitie.
19
mar
Aanpak bouwsteen omgevingsveiligheid voor gemeentelijke omgevingsvisie geactualiseerd
De omgevingsvisie is één van de zes instrumenten van de Omgevingswet. De aanpak bouwsteen omgevingsveiligheid voor de gemeentelijke omgevingsvisie is een handleiding voor gemeenten. In januari 2018 is de handleiding geactualiseerd.
15
mar
Europese conceptnorm voor crisismanagement beschikbaar voor commentaar
Een crisis behoort tot de grootste uitdagingen waarmee een organisatie kan worden geconfronteerd. Recentelijk is een Europese conceptnorm gepubliceerd die richtlijnen bevat voor crisismanagement.
07
mar
Terugblik in vogelvlucht op Jaarcongres Relevant 2017
Het jaarcongres Relevant 2017 stond, evenals de voorgaande editie, in het teken van de Omgevingswet. De nieuwe wet vraagt, veel meer dan nu het geval is, samenwerking met andere disciplines.
26
feb
Verdere versterking vergunningverlening, toezicht en handhaving
De provincie Zuid-Holland neemt aanvullende maatregelen om vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij risicovolle bedrijven verder te versterken. In het bijzonder wordt ingezet op maatregelen bij majeure risicobedrijven, namelijk de chemie, raffinaderijen en de tank op- en overslag.
09
feb
Aankondiging kengetallenonderzoek externe veiligheid
Er is een onderzoek gestart om landelijke kengetallen te bepalen voor producten en inzet op het gebied van lokaal externe veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Cebeon en wordt begeleid door enkele provincies en de VNG.
25
jan
Uitnodiging: themabijeenkomst buisleidingen op 5 maart
Op 5 maart organiseert de kennistafel Buisleidingen haar jaarlijkse themabijeenkomst. Deze keer richten we onze blik op de toekomst.
24
jan
Ontwerp versie PGS 13 over ammoniak koelinstallaties gepubliceerd
Het concept van PGS 13 'koelinstallaties en warmtepompen met ammoniak als koudemiddel gepubliceerd’ is omgezet in Nieuwe Stijl – op basis van een risicobenadering en gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.
16
jan
Concept PGS 26 beschikbaar voor openbare commentaarronde
Het concept van PGS 26 ‘CNG en LNG, veilig bedrijfsmatig stallen, onderhouden en repareren van motorvoertuigen' is omgezet in Nieuwe Stijl en gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Oudere berichten staan in het archief.