Buisleidingen Veiligheidsregios Ruimtelijkeordening

Actueel

20
okt
E-learning over Omgevingsveiligheid
Omgevingsveiligheid is een van de thema's waar veel inhoudelijke veranderingen plaatsvinden bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De impuls omgevingsveiligheid heeft een aantal E-learnings gemaakt, zodat je in een korte tijd de nieuwe aspecten van Omgevingsveiligheid kunt leren kennen.
13
okt
Bijscholing Omgevingsveiligheid voor ruimtelijke planmakers
Na een succesvolle pilot starten in oktober de bijscholingen Omgevingsveiligheid voor ruimtelijke planmakers. Tijdens de bijscholing gaan we in op de volgende vraag: Wat kun je op het gebied van omgevingsveiligheid regelen in het omgevingsplan? Aan de hand van een casus met een woningbouwopgave in de omgeving van risicobronnen (onder meer een transportroute gevaarlijke stoffen) lichten we de theorie toe.
21
sep
Jaarcongres Relevant 2020: Gezond en Veilig wordt dit jaar online gehouden
Het Jaarcongres Relevant, hét congres voor iedereen die werkzaam is op gebied van Externe Veiligheid, vindt dit jaar plaats als online congres van 1 tot en met 10 december. Dagelijks zijn er drie sessies, in totaal organiseren we 24 sessies verspreid over 8 dagen. Het plenaire deel is op 8 december. Iedereen die zich inschrijft voor ten minste één sessie, wordt ook uitgenodigd voor de plenaire sessie op 8 december.
07
sep
Uitwerking clusters Meerjarenprogramma versterking omgevingsveiligheid (2021-2024) vastgesteld
In het BOb van 30 oktober 2019 is door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) besloten om het programma IOV te beëindigen maar op grond van een gezamenlijke agenda wel door te gaan met versterking van omgevingsveiligheid. Het besluit van het BOb is uitgewerkt in meerjarenvoorstellen 2021 -2024 voor 7 clusters.
01
sep
Vervolg bijscholing Omgevingsveiligheid in de vergunningverlening
Vanaf 10 september 2020 wordt de bijscholing Omgevingsveiligheid in de vergunningverlening vervolgd (online). Tijdens deze bijscholing gaan vergunningverleners en hun adviseurs aan de slag met veranderingen op het gebied van omgevingsveiligheid in het proces van vergunningverlening.
18
aug
Veel deelsessies Jaarcongres Relevant bekend
Jaarcongres Relevant, hét congres voor iedereen die werkzaam is op het gebied van Externe Veiligheid, vindt dit jaar plaats op 8 december in Amersfoort. Mocht dit door COVID-19 onverhoopt niet kunnen, zal het congres online georganiseerd worden. Inmiddels is een groot deel van de informatiesessies en workshops bekend.
29
jul
Animatie gebiedsontwikkeling bij aandachtsgebieden
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een filmpje gemaakt over de afwegingen die spelen bij gebiedsontwikkeling in een aandachtsgebied voor externe veiligheidsrisico’s.
20
jul
Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers vastgesteld
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een Circulaire (rondschrijven) over de risicobeheersing van lithium-ion energiedragers opgesteld. De circulaire gaat over de opslag van batterijen (en cellen) en over het gebruik in grotere energieopslagsystemen (buurtbatterijen).
15
jul
Landelijke signaleringskaart Externe Veiligheid - Uitrol versie 1.8
Er is een nieuwe vesie van de Signaleringskaart externe veiligheid beschikbaar. De ontwikkelingen aan deze informatietool gaan in een rap tempo door. De IPO-projectgroep Informatiehuis Externe Veiligheid (IPO IHEV) staat hiervoor aan de lat.
15
jul
Notitie LPVL Omgevingsveiligheid in de Omgevingswet
Ben jij al op de hoogte van wat er op hoofdlijnen gaat veranderen op het gebied van omgevingsveiligheid in de Omgevingswet? En weet jij al welke stappen er gezet moeten worden door gemeenten en provincies voor en na inwerkingtreding van de Omgevingswet op het gebied van omgevingsveiligheid. Het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving heeft het voor je op een rij gezet.

Oudere berichten staan in het archief.