Buisleidingen Veiligheidsregios Ruimtelijkeordening

Actueel

21
feb
Meld je nu aan voor de bijscholing omgevingsveiligheid in de vergunningverlening
In mei start de bijscholing omgevingsveiligheid in de vergunningverlening. Deze bijscholing is primair bedoelt voor vergunningverleners en wordt georganiseerd vanuit het landelijke programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV).
12
feb
Energietransitie en veiligheid: wat kunnen we van andere landen leren?
De energietransitie brengt veiligheidsrisico's voor burgers en hulpverleners met zich mee. Welke risico's worden in het buitenland gezien en aan welke maatregelen wordt gedacht? Dat heeft het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) onderzocht.
29
jan
Nieuwe afspraken over nauwe samenwerking voor een veilig spoor
Omdat meerdere partijen bij de afhandeling van spoorwegincidenten zijn betrokken, hebben de veiligheidsregio's, Nationale Politie, ProRail en het IFV de afgelopen jaren gewerkt aan landelijke afspraken. Deze zijn vrijdag 24 januari officieel bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst.
22
jan
IFV publiceert Handreiking brandweeradvisering omgevingsveiligheid LNG-tankstations
De handreiking bevat tips op het gebied van risicobeheersing en incidentbestrijding die gebruikt kunnen worden in het gehele traject van ontwerp, vergunningverlening en beheer van LNG-tankstations. De uitgave is bedoeld voor veiligheidsadviseurs van de veiligheidsregio's, vergunningverleners bij omgevingsdiensten en ontwerpers en exploitanten van LNG-tankstations.
07
jan
Oproep VNG: reageer als praktijkexpert op de invoeringsregeling Omgevingswet
De VNG roept mensen uit de praktijk op om te reageren op de invoeringsregeling Omgevingswet. Als praktijkexpert kan je namelijk een belangrijke bijdrage leveren door te beoordelen of de regels in de Invoeringsregeling naar jouw mening werkbaar zijn.
12
dec
Consultatie Invoeringsregeling van start!
Van 9 december 2019 tot en met 13 januari 2020 is de internetconsultatie van de Invoeringsregeling. Iedereen die dat wil, kan in deze periode reageren op het ontwerp van de regeling.
27
nov
Terugblik Jaarcongres Relevant
Het jaarcongres Relevant 2019, hét congres voor Externe Veiligheid, was op dinsdag 20 november in Casa in Amsterdam. Wij kijken weer terug op een geslaagd congres. Dit jaar stond het congres in het teken van actualiteit en transparantie: wat staat de veiligheidsprofessional te wachten de komende periode en hoe werk je als overheid en bedrijfsleven samen aan een veilig Nederland.
27
nov
Enquête Register Externe Veiligheid
Het ministerie van IenW werkt op dit moment aan het Register Externe Veiligheid en is op dit moment bezig om een communicatie-strategie op te stellen voor dit project. Om een goed beeld van de wensen en verwachtingen te krijgen, hebben zij een enquête op laten stellen. De enquête is bedoeld voor vergunningverleners, handhavers en adviseurs.
12
nov
19 november is het zover: Jaarcongres Relevant 2019
Hét congres voor iedereen die werkzaam is op het gebied van Externe Veiligheid vindt dit jaar plaats op 19 november in hotel Casa te Amsterdam en staat dit jaar in het teken van veilige transitie. Waarbij ingegaan wordt op actualiteiten en transparantie. Bij het congres wisselen plenaire delen en deelsessies elkaar af. Door deze opzet is het congres dé plek om inspiratie op te doen, bij te praten en samenwerkingspartners te ontmoeten.
07
nov
Staatssecretaris verduidelijkt beleid betreffende BRZO-inspecties
In antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Dik-Faber heeft staatssecretaris Van Veldhoven uitleg gegeven over berichten in de media dat BRZO-bedrijven massaal veiligheidsregelgeving overtreden. Het onderzoek ‘Regelovertreding in de chemische industrie’ (begin 2019 gepubliceerd) laat zien dat in de jaren 2007-2017 bij negen op de tien BRZO-bedrijven regels betreffende de veiligheid zijn overtreden.

Oudere berichten staan in het archief.