Buisleidingen Veiligheidsregios Ruimtelijkeordening

Actueel

15
apr
Inschrijving ontwerpwedstrijd tot 1 mei 2019
Ontwerp Veilige Omgeving (OVO) houdt in samenwerking met de gemeente Zaanstad een ontwerpwedstrijd voor een nieuwe inrichting van de Achtersluispolder. Om de deelnemers optimaal te faciliteren bij het maken van hun inzending, zijn er veel activiteiten georganiseerd.
10
apr
Wijziging van subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector
Met ingang van 1 april is de subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector gewijzigd (SVO). De budgetten voor 2019 zijn vastgesteld en de mogelijkheden voor het aanvragen van een subsidie zijn verruimd.
09
apr
Handleiding omgevingsveiligheid mensen op buitenlocaties
De regelgeving van de modernisering omgevingsveiligheid in de vorm van aandachtsgebieden is nu gericht op de veiligheid van mensen binnenshuis. Brandweer NL, GHOR/GGD en de omgevingsdiensten hebben een handleiding omgevingsveiligheid mensen op buitenlocaties ontwikkeld. Aan de hand van deze handleiding kan ook voor mensen die buiten verblijven zo vroeg mogelijk in het proces een expliciete veiligheidsafweging gemaakt worden.
25
mar
Bovenregionale samenwerking tussen de overheids- en bedrijfsbrandweren ten behoeve van industriële incidentbestrijding
Het IFV heeft onderzocht op welke wijze de overheidsbrandweer landelijk kan samenwerken met bedrijfsbrandweren bij het bestrijden van grote industriële incidenten. Door landelijk samen te werken zijn deze incidenten sneller en effectiever te bestrijden.
19
mar
Meld je nu aan voor themadagen UPD in april en mei!
Je kunt je nu inschrijven voor de themadagen uitgangspuntendocument (UPD) in april en mei. De themadagen in april vinden plaats in de provincie Zuid-Holland, de themadagen in mei vinden plaats in Drenthe en Overijssel.
18
mar
PGS-richtlijn over veilige opslag van lithium-ion batterijen
Steeds vaker maken we gebruik van producten met daarin lithium-ion batterijen. Verkopers en tussenhandelaren willen deze producten op een veilige manier opslaan. Maar hoe moeten zij dat doen? De PGS-organisatie gaat een nieuwe richtlijn opstellen waarin beschreven staat hoe dat veilig kan.
14
mar
Geef je mening over de doorontwikkeling van Relevant!
Op dit moment vindt er een onderzoek plaats naar de doorontwikkeling en structurele verankering van Relevant. Door het invullen van deze enquête kun jij meebepalen hoe het Relevant van de toekomst eruit zal zien!
07
mar
Kom ook naar de IOV-Themadag UPD voor overheden
De Impuls Omgevingsveiligheid organiseert een themadag over hoe je, als vergunningverlener, handhaver en veiligheidsregio, om moet gaan met een uitgangspuntendocument (UPD). Doel van de dag is om de kwaliteit van het beoordelen en goedkeuren van UPD’s te verbeteren.
06
mar
Terugblik op jaarcongres Relevant 2018
Het jaarcongres Relevant 2018 stond in het teken van de energietransitie. Tevens was er aandacht voor het programma Duurzame veiligheid 2030. De vereniging van milieuprofessionals (VVM) heeft in haar magazine van februari een terugblik geplaatst over het congres.
12
feb
Update: advies onbemande tankstations
Er is een trend dat steeds meer tankstations de overgang van bemand naar onbemand maken. Door deze overgang heeft een tankstation steeds vaker een omgevingsvergunning nodig. het landelijk platform veilige leefomgeving geeft advies over deze transitie en heeft op 30 januari een nieuwe versie van haar advies gepubliceerd.

Oudere berichten staan in het archief.