Actueel

28
jul
Themabijeenkomst LNG op 8 september: inschrijving geopend
De kennistafel LNG organiseert op donderdag 8 september de themabijeenkomst LNG. Het onderwerp van de themabijeenkomst is veiligheid in de LNG keten van risicobeheersing tot en met de incidentbestrijding.
26
jul
Jaarcongres Relevant 2016 op 24 november
Het jaarcongres Relevant 2016, hét congres over Externe Veiligheid, vindt plaats op donderdag 24 november in de Rijtuigenloods te Amersfoort. Ieder jaar komen er zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus. Initiatiefnemers zijn Relevant, netwerk externe veiligheid, en VVM, netwerk van milieuprofessionals.
26
jul
Nieuwe PGS 29 gepubliceerd
De nieuwe PGS 29 'Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks', is gepubliceerd.
14
jul
Consultatie PGS-publicatie nieuwe stijl
In het conceptbesluit activiteiten leefomgeving (BAL) wordt verwezen naar PGS-publicaties Nieuwe Stijl. Deze PGS-publicaties zijn nog niet beschikbaar. Om een beeld te geven van de nieuwe PGS-publicaties heeft het ministerie een 'PGS-Dummy' opgesteld.
14
jul
Pilot omgevingsveiligheid
De omgevingsvisie is meer dan een nieuwe versie van de structuurvisie. In de huidige structuurvisies wordt meestal niet aangegeven hoe gemeenten omgaan met risicobronnen in hun grondgebied, terwijl risicobronnen wel degelijk van invloed zijn op de ruimtelijke ordening.
08
jul
Internetconsulatie AMvB's omgevingswet
Per 1 juli 2016 is de internetconsultatie van de AMvB’s omgevingswet gestart. Het merendeel van de milieuwetgeving wordt ‘beleidsneutraal’ opgenomen in de Omgevingswet. Voor het milieuthema externe veiligheid ligt de situatie echter anders.
08
jul
Themabijeenkomst LNG op 8 september
De kennistafel LNG organiseert op donderdag 8 september de themabijeenkomst LNG. Het onderwerp van de themabijeenkomst is risicobeheersing en incidentbestrijding bij LNG.
05
jul
Werkgroep omgevingsveiligheid
De werkgroep Omgevingsveiligheid is een aanspreekpunt voor provincies en de omgevingsdiensten, functioneert landelijk als kennisplatform en signaleert vraagstukken.
21
jun
Afspraken over extra veiligheid LPG-tankstations
De LPG-autogasbranche neemt extra veiligheidsmaatregelen om de veiligheid bij de bevoorrading van LPG-tankstations te vergroten.
06
jun
PGS-deskundigen gezocht
De Programmaraad PGS heeft het programma voor de actualisaties PGS Nieuwe stijl 2016 opgesteld. Een aantal van deze actualisatietrajecten zijn al van start gegaan. Voor enkele van deze trajecten worden nog deskundigen gezocht, maar ook voor nieuwe trajecten.

Oudere berichten staan in het archief.