Buisleidingen Veiligheidsregios Ruimtelijkeordening

Actueel

16
okt
Stem de landelijke Signaleringskaart EV naar de Aandeslagtrofee 2019
De signaleringskaart EV is genomineerd voor de aandeslagtrofee 2019. We vragen alle tevreden gebruikers om op de signaleringskaart te stemmen en ze zo aan de overwinning te helpen.
15
okt
Leer hoe je een ontwerpatelier kunt organiseren en kom naar de train de trainer sessie van ontwerp veilige omgeving
Heb jij toevallig momenteel een gebiedsontwikkeling die maar niet op gang komt? Of zijn er belangen en partijen die maar niet tot elkaar komen? Dan organiseert ontwerp veilige omgeving de perfecte activiteit die je daarbij kan helpen!
14
okt
Workshop Leren werken met de Omgevingswet
Werken in de geest van de Omgevingswet, welke competenties heb je nodig? De Omgevingswet vraagt aan de bevoegd gezagen, en dus ook aan hun adviseurs, een integrale afweging van de verschillende belangen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Adviseurs moeten meer dan nu processen regisseren en faciliteren. Dit vraagt om andere competenties, zoals samenwerken en onderhandelen.
08
okt
Infographic over missie en doelen landelijk platform veilige leefomgeving
Weet jij waar het landelijk platform veilige leefomgeving (LPVL) voor staat? Het platform heeft een infographic gemaakt waar in wordt aangegeven de missie is en wat de doelen zijn van het LPVL.
02
okt
Plenair programma jaarcongres Relevant bekend!
Hét congres voor iedereen die werkzaam is op het gebied van Externe Veiligheid vindt dit jaar plaats op 19 november in hotel Casa te Amsterdam en staat dit jaar in het teken van veilige transitie. Waarbij ingegaan wordt op actualiteiten en transparantie. Bij het congres wisselen plenaire delen en deelsessies elkaar af. Door deze opzet is het congres dé plek om inspiratie op te doen, bij te praten en samenwerkingspartners te ontmoeten. Inmiddels is het complete plenaire programma bekend!
01
okt
PGS 30 gereed voor commentaar
Het concept van PGS 30: “Vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties” is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.
18
sep
PGS 16/23 gereed voor commentaar
Het concept van PGS 16 "LPG: Afleverinstallaties, vulinstallaties en skid-installaties" is beschikbaar voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen aan het PGS-projectbureau sturen.
17
sep
Schrijf je nu in voor Jaarcongres Relevant 2019: Veilige transitie
De voorbereidingen van het Jaarcongres Relevant 2019 zijn in volle gang. Hét congres voor iedereen die werkzaam is op het gebied van Externe Veiligheid vindt dit jaar plaats op 19 november in hotel Casa te Amsterdam. De hoofdlijnen van het programma worden langzaam duidelijk. Door je in te schrijven voor 30 september profiteer je van de vroegboekkorting!
12
sep
De Nationale Omgevingsvisie ligt ter inzage
De ontwerp Nationale Omgevingsvisie (ontwerp-NOVI) liggen momenteel ter inzage. In de NOVI zijn allerlei ruimtelijke zaken geregeld die van invloed kunnen zijn op het aspect omgevingsveiligheid. Van 20 augustus tot 30 september is het voor iedereen mogelijk om een zienswijze in te dienen.
03
sep
Schrijf je nu in voor de IOV-Themadag UPD voor overheden in het najaar
De UPD-training geeft de deelnemer meer inzicht in het proces en de verschillende taken/verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. Als we van elkaar weten wat we hierbij doen levert dat minder discussie op cq een betere samenwerking. Het traject duurt daardoor minder lang. Daarnaast heeft het uiteraard ook een netwerkfunctie.

Oudere berichten staan in het archief.