Buisleidingen Veiligheidsregios Ruimtelijkeordening

Actueel

04
aug
Inschrijving jaarcongres Relevant 2018 geopend
Het jaarcongres Relevant, hét congres over Externe Veiligheid, vindt dit jaar plaats op dinsdag 20 november in hotel Casa te Amsterdam. Schrijf je nu in, want vol is vol!
03
aug
Masterclass veilige leefomgeving
De maatschappij vraagt om te werken en verblijven in een veilige en gezonde leefomgeving. De omgevingswet gaat dat per 2021 afdwingen. Dus organiseert Ontwerp Veilige Omgeving daarom de masterclass ‘veilige leefomgeving’
12
jul
Inschrijving bijscholingen aandachtsgebieden omgevingsveiligheid geopend
In september 2018 start de bijscholing aandachtsgebieden omgevingsveiligheid. De bijscholing wordt georganiseerd vanuit het landelijke programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV).
12
jul
Handboek Omgevingsveiligheid gepubliceerd
Het handboek biedt informatie over hoe omgevingsveiligheidsbeleid is opgebouwd en wie welke rol heeft. Het biedt achtergrondkennis waarmee het bevoegd gezag, beleidsmakers en andere belanghebbenden hun keuzes inhoudelijk kunnen motiveren.
12
jul
Terugblik themabijeenkomst kennistafel LNG
De themabijeenkomst kennistafel LNG op 6 april jl. stond in het teken van "kennis vergaren en ervaringen delen".
12
jul
Ministerie I&W: strenger regime hardleerse bedrijven gevaarlijke stoffen
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangekondigd dat er voor Brzo-bedrijven die zich willens en weten niet aan de regels houden in de toekomst apart een toezichts- en handhavingsregime zou moeten gelden.
05
jun
Speel het simulatiespel Aandachtsgebieden omgevingsveiligheid
Het nieuwe omgevingsveiligheidbeleid betekent een grote beleidsverandering. Nieuw in het beleid zijn de aandachtsgebieden die de ruimtelijke impact van mogelijke ongelukken met gevaarlijke stoffen zichtbaar maakt. Met het simulatiespel zoek je samen naar antwoorden.
31
mei
Succesvolle eerste regiosessie Omgevingswet in Almere
Op 15 mei was de eerste regiosessie Omgevingswet van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. In deze sessies bereiden vakprofessionals op het gebied van omgevingsveiligheid, ruimtelijke ordening en gezondheid zich voor op de rolverandering door de komst van de Omgevingswet.
31
mei
Chloortransport eindigt in 2021
Staatssecretaris van Veldhoven van het Ministerie van Infrastructuur en Water en chloorproducent AkzoNobel Specialty Chemicals hebben een convenant gesloten om uiterlijk in 2021 een eind te maken aan chloortransporten door Nederland.
24
apr
Beschouwing aandachtsgebieden en groepsrisico
Uit de evaluatie van het externe veiligheidsbeleid is gebleken dat in de ruimtelijke ordening onvoldoende rekening werd gehouden met de hoogte van het groepsrisico. Ook werd de groepsrisicoafweging meestal pas laat in het RO-proces uitgevoerd

Oudere berichten staan in het archief.