Informatie- en kennisinfrastructuur

Deelprogramma 3 organiseert de ontwikkeling en het beheer van een Informatiestructuur en kennisinfrastructuur voor het werkveld Omgevingsveiligheid. Deze infrastructuur heeft tot doel deskundigen structureel te ondersteunen bij de ontwikkeling, het beheer en het gebruik van kennis en informatie voor de regionale en lokale EV-taakuitvoering. Deze taakuitvoering bestaat uit:

 • de ontwikkelingen van het regionaal en lokaal EV-beleid (deelprogramma 4);
 • de uitvoering van de daarbij behorende wettelijk opgedragen EV-taken bij:
  1. vergunningverlening, inclusief de PGS-richtlijnen en BRZO (Deelprogramma 1 en 2);
  2. toezicht en handhaving, inclusief BRZO (deelprogramma 1);
  3. ruimtelijke ordening;
  4. het beheer van risico-informatie.

 

Zes projecten die in 2017 worden uitgevoerd zijn: 

 1. Werkstandaarden externe veiligheid

 2. Data infrastructuur externe veiligheid
 3. Voorbereiding wet en regelgeving waaronder ontwerp veilige omgeving

 4. Scholing schillenmodel

 5. Kennisportaal

 6. Landelijk Expertisenetwerk externe veiligheid

Meer informatie over de afzonderlijke projecten staat in het Programma Impuls Omgevings Veiligheid 2017