Actueel

06-09-2017

Concept PGS 7 beschikbaar voor openbare commentaarronde

26-09-2017

Campagne Hoe spoort het gestart in de regio Twente

26-09-2017

Extra aandacht voor minimaliseren benzeenemissies Botlek Oost

27-09-2017

VBG, VSG en VLS gewijzigd

03-10-2017

Ontwerpwedstrijd stadsentree Deventer

10-10-2017

Omgevingswet treedt 1 januari 2021 in werking

24-07-2017

Concept PGS 35 - afleverstations waterstof voor voertuigen gereed

25-08-2017

Boekentip van de redactie: Externe veiligheid en ruimte

14-08-2017

Nieuwe Wie-is-wie is online

21-08-2017

Concept PGS 33-1 Afleverinstallaties LNG voor voertuigen gereed in Nieuwe Stijl

21-08-2017

Buisleidingen overige stoffen op orde

28-08-2017

RIVM netwerkdag op 2 oktober

23-08-2017

Intentieverklaring beëindiging incidentele chloortransporten door Nederland

30-08-2017

Meer meldingen gevaarlijke stoffen weg en spoor

15-05-2017

Datum jaarcongres Relevant 2017 bekend!

18-04-2017

Handleiding bouwsteen omgevingsveiligheid in omgevingswet beschikbaar

02-05-2017

PGS 25 beschikbaar voor commentaar

08-05-2017

Live meekijken naar het Pratijkcongres Omgevingswet 11 mei 2017

30-05-2017

Meewerken aan een goede start voor veiligheid in de Omgevingswet?

21-02-2017

Onderzoek naar veiligheid industriecomplex Chemelot

22-02-2017

Internationale norm voor LNG-bunkering gepubliceerd

08-03-2017

Veiligheid Brzo-bedrijven: Lessen na Odfjell

22-03-2017

Chloortransport AkzoNobel

09-02-2017

Uitnodiging: pitstoplezing op 28 februari over invulling stationsgebieden

Test

tesdt

14-02-2017

Nieuwe PGS 15 in Activiteitenregeling en PGS 15, 29 en 32 in Mor

14-02-2017

Programmaraad stemt in met afronding PGS 31 oude stijl

15-02-2017

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu beantwoordt vragen over het bericht dat driekwart van de Brabantse chemiebedrijven veiligheid niet op orde heeft

16-02-2017

Handboek omgevingsveiligheid

11-01-2017

Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector

11-01-2017

Brandweer onderzoekt satelliettoepassing voor emissie gevaarlijke stoffen

11-01-2017

Verbeterde versie PGS 29:2016 gepubliceerd

16-01-2017

Nieuwe kwaliteitscriteria's voor veiligheidsregio’s

19-01-2017

Wijziging handleiding risicoanalyse transport (HART)

20-01-2017

Resultaten onderzoek vernieuwing Relevant

24-11-2016

Jaarcongres Relevant 24 november 2016

30-11-2016

Succesvol Jaarcongres Relevant 2016

01-12-2016

PGS 6 ‘Aanwijzingen voor de implementatie van het Brzo 2015’ gepubliceerd

31-10-2016

PGS 32 "Explosieven voor civiel gebruik: Bovengrondse opslag" gepubliceerd

03-11-2016

Advies werkgroep omgevingsveiligheid over sommatieregeling BRZO

28-09-2016

Omgevingsveiligheid: deskundigen aan het woord - deel 3

28-09-2016

Voorlopige resultaten aanvullend onderzoek modernisering omgevingsveiligheid

03-10-2016

Nieuwste versie PGS 15 nu beschikbaar

03-10-2016

Enquête 'Onderzoek vernieuwing Relevant' GESLOTEN

19-10-2016

Pilots ‘omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie’

25-10-2016

Uitnodiging: themabijeenkomst Basisnet op 17 november

26-07-2016

Nieuwe PGS 29 gepubliceerd

20-09-2016

Jaarcongres Relevant 2016 op 24 november

28-07-2016

Themabijeenkomst LNG op 8 september: inschrijving geopend

16-09-2016

Terugblik themabijeenkomst LNG op 8 september

05-07-2016

Werkgroep omgevingsveiligheid

08-07-2016

Themabijeenkomst LNG op 8 september

Aankondiging jaarcongres Relevant 2016

14-07-2016

Pilot omgevingsveiligheid

14-07-2016

Consultatie PGS-publicatie nieuwe stijl

06-06-2016

PGS-deskundigen gezocht

21-06-2016

Afspraken over extra veiligheid LPG-tankstations

26-05-2016

Omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie: hoe werkt dat nou eigenlijk?

30-05-2016

Omgevingstournee BNSP: bijeenkomst externe veiligheid Wagenwerkplaats Amersfoort

31-05-2016

Omgevingswet uitgesteld tot 2019

02-06-2016

Concept PGS 14 beschikbaar voor openbare commentaarronde

25-04-2016

Nieuwe website Ontwerp veilige omgeving

03-05-2016

Succesvolle bijeenkomst kennistafel buisleidingen

03-05-2016

Concept PGS 6 beschikbaar voor openbare commentaarronde

03-05-2016

Concept Handreiking UPD voor VBB-systemen beschikbaar voor openbare commentaarronde

01-03-2016

Nieuwe themapagina op Relevant: Modernisering Omgevingsveiligheid

10-03-2016

De Regeling risico's zware ongevallen is op 4 maart 2016 in werking getreden

10-03-2016

Onnodige risico’s bij spoorvervoer met gevaarlijke stoffen

07-04-2016

Themabijeenkomst Buisleidingen op 19 april 2016

24-03-2016

Vacature Programmamanager risicokaart

18-04-2016

Concept PGS 29 beschikbaar voor openbare commentaarronde

03-02-2016

PGS Nieuwe Stijl verder toegelicht

10-02-2016

Opvolging aanbevelingen Odfjell rapport 2013

24-11-2015

Externe veiligheid, scooters, pillen en drankgebruik

22-12-2015

Werkstandaarden externe veiligheid digitaal beschikbaar

27-10-2015

Enquête over Vraagbaak Omgevingsveiligheid

Informatiebijeenkomst Externe Veiligheid

10-11-2015

De LPG-rekentool is geactualiseerd!

18-11-2015

Boek Ruimtelijke Ordening en Veiligheid

23-11-2015

Programma jaarcongres Relevant bekend

Nieuwsbrief januari 2016

19-10-2015

Inventarisatie instrument IKEV verbeterd

27-08-2015

Andere regelgeving nodig voor meer borgbare maatregelen groepsrisico

07-09-2015

Meer bedrijven leven regels BRZO na

04-08-2015

Eerste PGS-netwerkbijeenkomst

11-08-2015

Populatieservice beschikbaar!

18-08-2015

Kennisdocument LNG beschikbaar

29-04-2014

Nieuwe PGS 33-2 - LNG afleverinstallaties voor vaartuigen - gepubliceerd

30-04-2014

PGS 9 voor cryogene gassen geactualiseerd

30-04-2014

Marktverkenning PGS 2015

01-05-2014

Spelregelkader voor emplacement Kijfhoek

14-05-2014

PGS 12 Ammoniak: opslag en verlading geactualiseerd

30-04-2014

Grote controle bovengrondse opslagtanks

13-05-2014

Stakeholders Basis vervoer gevaarlijke stoffen maken informatiebehoefte kenbaar

09-07-2014

Themabijeenkomst buisleidingen op 2 september 2014

17-09-2014

Stand van zaken modernisering omgevingsveiligheid

09-12-2014

Impuls omgevingsveiligheid 2015-2018

19-01-2015

Resultaten onderzoek omgevingsrisico busvervoer met aardgasbussen

03-03-2015

Populatieservice in testfase

27-03-2015

Populatieservice beschikbaar

30-04-2015

PGS-richtlijn 35 voor waterstofafleverinstallaties overhandigd aan ministeries

17-06-2015

Concept PGS 34 beschikbaar voor openbaar commentaarronde

24-06-2015

Rapport “Weten we nú wat er staat?" aangeboden aan de Tweede Kamer

Inschrijving Jaarcongres Relevant 2011

29-06-2008

Veiliger vervoer van containers per binnenschip tussen Rotterdam en Antwerpen

05-03-2008

Permanente Verbetering veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen

17-06-2008

Proef met CO2-opslag niet in druk gebied

Jaarcongres Relevant - 2009

21-08-2013

Regioteams duiken in de inhoud op interactieve website

12-09-2013

Veiligheid bij grote chemische bedrijven wordt versterkt

26-03-2008

Informatie over in kaart brengen van de ondergrondse kabels en transportleidingen

26-03-2008

Overleg over de risiconormering rond aardgastransportleidingen

Start evaluatie rekenmethodiek Bevi

05-03-2008

Groepsrisico op de kaart gezet

04-07-2013

KLIC orientatiemelding geen alternatief voor ruimtelijke plannen nabij aardgasleidingen

22-11-2013

Terugblik jaarcongres 2013

17-12-2013

Op excursie naar Leerpark Dordrecht

17-03-2014

Brief ministerie I&A inzake aanvullende mitigerende maatregelen buisleidingen

08-04-2014

Huidige methodes en hulpmiddelen verantwoording groepsrisico scoren onvoldoende op volledigheid en toepasbaarheid

19-11-2008

Effectiviteit van de Europese Seveso II richtlijn onderzocht

19-11-2008

Informatiemiddag Basisnet Spoor

VROM-geld voor twee proefprojecten ondergrondse opslag CO2

11-01-2011

Kennisnetwerkbijeenkomst “Brug Wetenschap en Praktijk"

04-04-2007

Kennistafel buisleidingen

31-05-2010

Kenniscongres ROM-netwerk gaat niet door

25-05-2011

Vertraging GR-informatiebrieven van Gasunie aan gemeenten

23-10-2010

Minister VROM reageert op uitgebracht advies AGS

06-11-2010

Wijziging Vuurwerkbesluit voorgepubliceerd

10-05-2011

Uitstel voor aanleveren gegevens knelpunten gasleidingen

09-06-2008

Programmafinanciering externe veiligheid vanaf 2011 via provinciefonds

04-08-2008

Nieuwe rekenmethodiek risico's opslag gevaarlijke stoffen beschikbaar

04-08-2008

NVBR start met project Handreiking Regionaal Risicoprofiel

13-06-2007

Informatiebijeenkomst Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen

Handleiding PGS15 gereed

24-03-2008

Verslag van het algemeen overleg inzake externe veiligheid

16-03-2008

Neem deel aan een kennistafel!

27-07-2008

PGS 19 opslag van propaan onlangs gepubliceerd

18-10-2009

Risicomethodiek aardgas voor nat- en zuurgasleidingen beschikbaar

25-11-2009

Nieuw systeem voor slachtofferberekeningen voorgesteld

16-11-2009

Oproep VROM mee te doen aan landelijke evaluatie verantwoordingsplicht groepsrisico

17-11-2009

Groen licht voor CO2-opslag Barendrecht

Jaarcongres Relevant 2010

04-10-2009

Raad Barendrecht neemt motie aan voor landelijke regelgeving risico's

28-07-2009

Rekenhulp LPG-tool vernieuwd

23-08-2009

Tunnels brandveiliger met sponsbeton

Overheden sluiten akkoord over regionale uitvoeringsdiensten

24-06-2009

Kwaliteitseisen voor veiligheidsregio's

Nieuwe versie 6.54 SAFETI-NL

09-06-2009

Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8000 Risicomanagementsysteem buisleidingsystemen gepubliceerd

Grijs gietijzeren gasleidingen in toenemende mate onveilig in het gebruik

13-05-2009

Veiligheidsregio's stellen nieuw regionaal risicoprofiel op

21-04-2009

Machtiging transport CO2 binnenvaart

22-04-2009

Verzoek procedure voor ondergrondse CO2-opslag af te breken

05-04-2009

Twee regio's bekrachtigen samenwerking bij BRZO-toezicht

04-01-2009

Informatiebijeenkomsten Project Structuurvisie buisleidingen

17-12-2008

Risicomanagement buisleidingsystemen

Handreiking Verantwoorde brandweeradvisering externe veiligheid beschikbaar

31-03-2010

Rekenpakket CAROLA binnenkort beschikbaar

Steun voor buisleidingenbesluit bereikt

05-04-2010

Handreiking Buisleidingen in bestemmingsplannen voorgepubliceerd

07-03-2010

Minister informeert de Kamer over de voortgang van het Basisnet Spoor

PGS 28 voor commentaar beschikbaar

06-04-2010

Vernieuwde website Relevant

21-02-2010

Populatiebestand groepsrisicoberekeningen beschikbaar

23-02-2010

Wegwijzer EV in de milieuvergunning geactualiseerd

11-01-2010

Stand van zaken implementatie convenant LPG-autogas 2005

20-01-2010

Sprinklerproblematiek vraagt om ketenregie

20-01-2010

Enquête verantwoordingsplicht groepsrisico

31-01-2010

PGS 16 voor commentaar beschikbaar

Europese primeur met nieuwe gecoate LPG-tankwagen

Film over externe veiligheid beschikbaar

08-12-2009

Nationaal bestand voor bepaling populatie groepsrisicoberekeningen gereed

09-11-2009

VROM zoekt casussen verantwoordingsplicht groepsrisico

11-11-2009

Nieuwe versie van PGS 25 beschikbaar

29-02-2012

Zes gespecialiseerde diensten voor milieutoezicht risicovolle bedrijven

29-02-2012

Eerste veiligheidscontour gemeente Eindhoven

15-03-2012

Werving leden adviesgroep groepsrisico

26-04-2012

Verslag Algemeen Overleg externe veiligheid van 6 maart 2012

18-03-2012

Nieuw bestuurslid Platform Transportveiligheid

06-02-2012

ProRail tekent voor Tunnel Veiligheids Licht

08-02-2012

Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de brand bij Chemie Pack verschenen

15-02-2012

IPO informeert Atsma (I&M) over zes gespecialiseerde RUD's

24-01-2012

Gasunie heeft per 1 januari 2012 op 101 locaties een risicoreducerende maatregel ingevoerd

24-01-2012

Gemeentelijk platform kabels en leidingen (GPKL) vraagt opnieuw aandacht voor uniforme regeling kabels en leidingen

10-01-2012

Nieuwe versies PGS 8, 15, 28 en 30 beschikbaar

04-12-2011

Website Relevant vernieuwd!

06-12-2011

Verbeterprogramma verantwoording groepsrisico

07-12-2011

Uitvoering BRZO bij circa vijf in BRZO-taken gespecialiseerde RUD’s

21-12-2011

Wat doe jij bij een ramp?

20-11-2011

RO-deskundigen nemen de regie over externe veiligheid

06-11-2011

Oproep deelname aan expertgroepen Risicocommunicatie

06-11-2011

Verslag themabijeenkomst Ruimtelijke Ordening en Externe Veiligheid 6 oktober 2011 beschikbaar

09-11-2011

Traject wijziging van de Wet VGS en andere wetten

22-03-2010

Werkgroep PGS 15 van start

11-10-2012

Populatiebestand Groepsrisicoberekeningen Carola

31-07-2012

Odfjell besluit tot stillegging na zware druk

01-08-2012

Onderzoeksraad start onderzoek naar de veiligheid van Odfjell Terminal Rotterdam

10-08-2012

Wijziging Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen

06-09-2012

Themabijeenkomst "Buisleidingen in kaart" op 2 oktober

03-09-2012

Toelichting rekenuitkomsten Basisnet Spoor

04-07-2012

Gewijzigde eisen opslag vuurwerk vanaf 1 juli 2012

12-07-2012

Themabijeenkomst "Buisleidingen in kaart" op 2 oktober 2012

12-07-2012

Gasunie informeert gemeenten over groepsrisico aardgasleidingen

06-06-2012

PGS 8 nu ook in het Engels

10-06-2012

Ontwikkeling handreiking over piekrisico's binnen het regionaal risicoprofiel

10-12-2012

Jaarcongres Relevant 2012

27-06-2012

Eindrapport Traject Bestuurlijke urgentie en groepsrisico als proces gereed

30-05-2012

Onderzoek bevoegdheden van de Veiligheidsregio bij de externe veiligheidsadvisering

03-06-2012

Landelijke bijeenkomst PGS 29

03-06-2012

Herziening Seveso richtlijn

11-04-2012

Vuurwerkregels naar uitvoerbaar en handhaafbaar niveau

02-05-2012

PGS 33 over LNG voor commentaar beschikbaar

09-05-2012

Risico's in de polder

15-05-2012

Goederentreinen met gevaarlijke stoffen voortaan veiliger

09-01-2013

Zeeland en Zuid-Holland gaan samenwerken in het toezicht op risicovolle bedrijven

Gezocht programmacoördinator Externe Veiligheid

09-11-2010

VVM-bijeenkomst Inzicht in bestuurlijke dynamiek rondom externe veiligheid

05-10-2010

Lancering "Netwerktransportveiligheid.nl"

23-11-2010

Interprovinciaal beleidscoördinator Externe Veiligheid gezocht

07-09-2010

Nieuw vakblad op gebied van Ruimtelijke Veiligheid

08-09-2010

Reactie CEV op het advies van AGS over rekenmethodiek Bevi

10-12-2012

PGS 9 "Opslag cryogene gassen" voor commentaar beschikbaar

13-12-2012

Vernieuwingen website Relevant

13-12-2012

Nieuwe versie PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen"

PGS 19 Opslag van propaan nu voor commentaar beschikbaar

20-12-2012

PGS 19 "Opslag van propaan" voor commentaar beschikbaar

06-11-2012

Symposium incidentmanagement 2012

20-11-2012

PGS 18 "LPG Distributiedepots" voor commentaar beschikbaar

20-11-2012

PGS 23 "LPG-vulstations voor flessen en ballonvaarttanks" voor commentaar beschikbaar

30-10-2012

Structuurvisie Buisleidingen

16-10-2012

Rijk geeft visie op ondergronds transport gevaarlijke stoffen

13-04-2010

Kamerbrief over invulling moties CO2-opslag Barendrecht

Inspectieruimte BRZO volgroeid maar niet uitgeleerd

17-07-2010

PGS 8 ter commentaar beschikbaar

08-08-2010

Gedeeltelijk herziene PGS 15 voor commentaar beschikbaar

Onderzoek veiligheidsrisico’s van grootschalige biogasopslag

Nieuwe wettelijke aanwijzing PGS

Voorpublicatie Activiteitenregeling actualisatie PGS-richtlijnen

26-06-2010

Minisymposium Groepsrisico groot succes

Hittewerende coating LPG tankwagens niet juridisch te verankeren

Groepsrisico speelt te kleine rol bij besluitvorming

Rijkswaterstaat telt vervoer gevaarlijke stoffen over de weg

Populator niet toegankelijk

Intrekken PGS 24

VNCW "Zwaar verouderde risicokaarten vormen groot risico veiligheid"

Leden gezocht voor de taakgroep bestaande praktijk verantwoording groepsrisico

08-06-2010

Geen draagvlak in Nederland voor CO2-opslag op land

Website Verbeterprogramma groepsrisico online

Informatiebijeenkomsten Buisleidingen voor gemeenten en provincies

19-05-2010

Registratie AMvB buisleidingen overgedragen

19-05-2010

Rekenmethodieken AMvB Buisleidingen

Registratie AMvB buisleidingen

Minicongres Groepsrisico

14-01-2008

Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico is beschikbaar

19-06-2013

Rapport Onderzoeksraad voor veiligheid inzake veiligheid Odfjell Terminals Rotterdam 2000 - 2012

30-09-2013

Jaarcongres Relevant 2013 - Inschrijving geopend

05-06-2011

Verzoek aan gemeenten het groepsrisico nabij de aardgasleidingen van de Gasunie te onderzoeken

29-03-2011

Nieuwsbrief Relevant, nummer 1, 2011

Intensieve controle op spoorwegemplacementen moet naleving verder verbeteren

06-02-2011

Populatiebestand GR-berekeningen geactualiseerd

14-02-2011

Minister kiest voor CO2-opslag onder zee

07-03-2011

LAT Risicobeheersing Bedrijven volgt LAT BRZO en VT Chemie op

26-04-2011

Onderzoek Verantwoordelijkheid en Regievoering externe veiligheid en ruimtelijke ordening afgerond

03-05-2011

Themabijeenkomst Buisleidingen

Inschrijving cursusprogramma najaar 2007 van start

Voorstel nieuwe Seveso-richtlijn

02-10-2007

Regeling externe veiligheid inrichtingen II eind 2007 verwacht

08-11-2007

VROM publiceert zevende voortgangsrapportage externe veiligheid

Nieuwe versie van PGS 16 beschikbaar

19-09-2010

Scholing Mal Groepsrisico

01-12-2009

Jaarcongres Relevant 2009 (verslag)

19-02-2008

Regels ontplofbare stoffen onoverzichtelijk en onvolledig

24-07-2011

Oproep deelname klankbordgroep Wegwijzer externe veiligheid in Omgevingsvergunning

14-08-2011

Uitvraag Verbeterprogramma Groepsrisico

15-08-2011

Kleine actualisatie PGS 19 over de opslag van propaan

Marktverkenning PGS beheerorganisatie planning 2012

15-08-2011

Wijziging Vuurwerkbesluit toch uitgesteld

29-01-2008

Roosendaal geen ernstig veiligheidsprobleem

06-02-2008

Nog dit jaar structuurvisie buisleidingen

12-02-2008

Rapport Urgente sanering LPG-tankstations gereed

Themabijeenkomst Veiligheid op het spoor

10-07-2011

Scenario’s en ongevalskansen voor bovengrondse aardgasleidingen bepaald

10-07-2011

Informatie over gevaarlijke stoffen op emplacementen schiet te kort

09-01-2008

Wijzigingen Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi II)

25-06-2015

Ontwerpateliers van start

07-07-2015

Besluit Risico's Zware Ongevallen 2015 gepubliceerd

10-07-2015

Jaarcongres Relevant 2015 op 1 december!

21-07-2015

Engelse vertaling PGS 35 beschikbaar

11-06-2015

Inventarisatie kader externe veiligheid

17-06-2015

Concept PGS 31 beschikbaar voor openbare commentaarronde

15-06-2015

Concept PGS 15 beschikbaar voor openbare commentaarronde

Het tiende jaarcongres Relevant op 1 december 2015

17-02-2015

Externe veiligheid in het BNSP-café op 5 maart

12-03-2015

Basisnet gaat definitief van start per 1 april 2015

13-01-2015

SafeCitySpel: spelenderwijs bouwen aan een veilige stad. Wie maakt de slimste keuzes en wint?

10-02-2015

Enquête Verbeterprogramma groepsrisico

12-02-2015

Terugblik jaarcongres 2014

08-12-2014

Presentatie boek "Ontwerpen voor een veilige omgeving"

11-12-2014

Succesvol jaarcongres Relevant 2014

30-10-2014

Programma jaarcongres Relevant 2014 bekend

08-10-2014

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen nog niet in werking getreden

08-10-2014

Externe veiligheid bij aanpassen van infrastructuur

10-09-2014

Dag van de Omgevingswet op 2 oktober 2014

21-07-2014

Gemeente Moerdijk publiceert boek over brand bij Chemie-Pack

16-04-2013

PGS 12 ammoniak opslag en verlading voor commentaar beschikbaar

01-07-2014

Maak rekennormen minder bepalend in het risicobeleid

08-07-2014

Inwerkingtreding regelgeving Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen vertraagd

10-06-2014

Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt brand Shell Moerdijk

12-06-2014

Veilig ontwerpen blijkt te kunnen!

13-01-2014

PGS 18 en PGS 23 gepubliceerd

Kabinet houdt vast aan nieuwe toezichthouder BRZO-bedrijven

03-03-2014

Naar een kennisnetwerk externe veiligheid

06-12-2013

Voorpublicatie van de regeling Basisnet

Op excursie naar Leerpark Dordrecht

19-11-2013

Risicokaart prof weer aangesloten op de Populator

12-05-2008

Aanpassing traject IJzeren Rijn

20-06-2011

Controle op veiligheidsadviseur bij vervoer gevaarlijke stoffen

13-07-2008

Afspraken over verbeterde rampenbestrijding

08-11-2010

CO2-opslagproject Barendrecht van de baan

09-05-2010

Bedrijfsleven stuurt brandbrief naar Eurlings over Basisnet Spoor

16-05-2010

€ 150 miljoen voor CO2-opslag op zee

29-05-2008

Bijeenkomst Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen

03-03-2008

10 juni - GPKL-dag over Grondroerdersregeling

13-07-2008

Besprekingen ammoniakconvenant na zomer hervat

24-04-2008

B&W Apeldoorn ongerust over chloortrein en Basisnet Spoor

05-03-2008

Akkoord met DSM over beëindiging ammoniaktransport

25-09-2013

Te weinig aandacht voor veiligheidsrisico's bij keuze voor aardgasbussen

25-09-2011

Bouwbesluit 2012 gepubliceerd

04-11-2013

Nieuwe versie PGS 19 beschikbaar

25-01-2010

Afronding Ontwerp Basisnet Spoor uitgesteld

31-01-2010

Barendrecht blij met uitstel besluit CO2-opslag

11-11-2009

Een half jaar extra voor saneren restcategorie LPG-tankstations

11-11-2009

Cramer dreigt provincies en gemeenten over opslag brandgevaarlijke stoffen

Conceptversie van de Handreiking 'Verantwoorde brandweeradvisering' beschikbaar

17-11-2009

Chemische opslagbedrijven zetten chemiebank op

Besluit (ontwerp) betreffende milieukwaliteitseisen externe veiligheid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen

29-06-2009

CO2 op Relevant

08-06-2009

Jaarintensiteiten en toedelingen VGS op website

05-04-2009

BRZO-Academie officieel geopend

05-07-2009

CAROLA, het nieuwe rekenpakket voor de EV-risico's van ondergrondse hogedruk aardgasleidingen

08-03-2009

Chemische warehousing publiceert landelijke inventarisatie.

23-03-2009

Brandveiligheid stationsgebieden in het gedrang

Binnenvaart wil CO2 vervoeren

01-04-2009

Afspraken met de LPG-sector te vrijblijvend

26 maart 2009 - Kennismiddag IPO-project Stand der Veiligheidstechniek

16-12-2008

Brief minister V&W van 4 december over de basisnetten weg, water en spoor

05-11-2008

CTGG-voorlichtingsdag Vervoer Gevaarlijke Stoffen

03-01-2009

Cursusprogramma 2009 - thema Training & Opleiding

Verslag Relevant congres 2 december

22-09-2010

Conferentie in Amsterdam luidt nieuwe fase in voor CO2-afvang, transport en opslag

27-09-2010

De Europese Commissie lanceert netwerk CCS-projecten

27-09-2010

Besluit externe veiligheid buisleidingen begin 2011 in werking

17-07-2010

Basisnet spoor vastgesteld

21-06-2010

Concept PGS 30 beschikbaar voor commentaar

05-07-2010

Deelname verzocht aan marktverkenning actualisatie Publicatiereeks

Actualisatie handleiding PGS 15

25-05-2010

Bijeenkomst Veilig Transport via Buisleidingen

27-10-2010

Cursus GEVERS - externe veiligheid en luchtvaart

07-09-2010

Duurzame mobiliteit voor personen- en goederenvervoer over het spoor op termijn in zicht

04-10-2012

Afsluitende bijeenkomst IPO project PGS29

06-06-2012

Crisis.nl vernieuwd

28-06-2012

BRZO inspectierapport Odfjell openbaar

13-02-2012

Aandacht voor veiligheid inwoners rond spoor

13-02-2012

Geleerde lessen brand Kijfhoek

21-12-2011

Een gezond en veilig 2012!

08-02-2010

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel veiligheidsregio's

14-03-2010

Brief aan de 2e Kamer over de uitvoering motie warme-BLEVE-vrij (WBV) rijden

10-01-2010

AGS brengt advies uit over PGS12, opslag en verlading van ammoniak

Brandveiligheid bij opgeslagen gevaarlijke stoffen niet altijd geborgd

Actualisatie PGS 12 over Ammoniakopslag en verlading

Advies over de resultaten van werkgroep 2 van het Verbeterprogramma verantwoording groepsrisico

Voorlichtingsbijeenkomsten buisleidingen

27-06-2011

BRZO-taken per provincie gebundeld in een RUD

16-08-2011

VNG reageert op Structuurvisie buisleidingen

20-08-2013

Populator weer beschikbaar

12-08-2008

Nieuwe risicoafstanden voor buisleidingen met brandbare vloeistoffen

Schakeldag Infomil

10-04-2008

BP en Shell willen Betuweroute gebruiken voor vervoer LPG

17-08-2008

Toezichtmodel BRZO'99 gereed voor inspecties 2009

14-05-2008

Onderzoek Inspectie Verkeer en Waterstaat naar vervoer gevaarlijke stoffen

28-06-2010

Mogelijkheden CO2-opslag in Nederland in kaart gebracht

07-12-2010

Congres Relevant 2010 (verslag)

Kabinet wil Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) opheffen

18-09-2010

Informatieavonden over CO2-opslag van start

27-09-2010

Handreiking Verantwoordingsplicht groepsrisico transport beschikbaar

17-10-2010

Nieuwe PGS-publicaties in de maak

13-01-2009

Derde wijziging REVI gepubliceerd

25-01-2009

Scholing Externe Veiligheid van kennisimpuls naar kennisnetwerk

30-10-2011

Nieuwe versie PGS 25 2009

15-02-2012

Reactie minister Opstelten op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de brand bij Chemie Pack te Moerdijk

17-07-2012

Vervoer gevaarlijke stoffen over de weg kan nog veiliger

19-04-2010

MAL Groepsrisico in juni gereed

27-06-2011

Eindrapport jaar van transport en veiligheid Zuid-Holland beschikbaar

13-03-2011

Gasunie publiceert plan van aanpak risicosaneringen BEVB

21-03-2011

Atsma stelt vervolgonderzoek in naar veiligheid risicovolle bedrijven

IPO biedt Atsma rapport externe veiligheid aan

01-07-2013

PGS-richtlijn 33-1 voor LNG vulstations voor wegverkeer gereed

10-08-2008

BRZO regioconferenties voor overheden

25-05-2008

Transport ammoniak gaat stoppen

BRZO-bedrijven vaker bezocht

Kamerbrief inzake stand van zaken basisnet spoor

21-08-2011

De Telegraaf en NRC Handelsblad in de fout met artikel over Nederlandse gasnetten

22-08-2011

Voortgangsrapportage externe veiligheidsbeleid

Rapportage Chemie-Pack Moerdijk

Alle aanbevelingen van Inspecties rond brand Moerdijk onverkort overgenomen

31-08-2011

Bijeenkomst PGS 29 op 11 november

06-02-2008

Fors minder gevaarlijke stoffen over Brabantroute

23-10-2011

Bijeenkomst 4 november EV-eisen in ruimtelijke plannen

12-05-2008

Voorschriften Nota Vervoer gevaarlijke stoffen genegeerd

10-10-2011

Update supplement bij de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico

12-10-2011

Symposium Incidentmanagement

12-10-2011

Laatste bijeenkomst Kennistafel Groepsrisico in 2011

16-10-2011

Betekenis Risicokaart.nl vergroot door koppeling Valuator en Populator

14-01-2008

Regelgeving vervoer van gevaarlijke stoffen op internet

Vermindering ammoniaktransport over Westerschelde

22-05-2011

Uitvoering van veiligheidsmaatregelen niet vanzelfsprekend

30-05-2011

ontwerp-Structuurvisie buisleidingen en het milieueffectrapport (MER) ter inzage

04-01-2011

Landelijk steunpunt Externe Veiligheid van start

11-12-2006

Congres Ruimte voor Veiligheid? goed bezocht

22-11-2010

Maak kennis met het ROMnetwerk

30-08-2009

Reageer op plannen buisleidingen

19-10-2017

GEANNULEERD: Themabijeenkomst Buisleidingen op 31 oktober

Succesvol en enthousiast jaarcongres Relevant 2017

15-01-2018

Bestuurdersreis 2017 van Ontwerp Veilige Omgeving

16-01-2018

Concept PGS 26 beschikbaar voor openbare commentaarronde

24-01-2018

Ontwerp versie PGS 13 over ammoniak koelinstallaties gepubliceerd

25-01-2018

Uitnodiging: themabijeenkomst buisleidingen op 5 maart

09-02-2018

Aankondiging kengetallenonderzoek externe veiligheid

26-02-2018

Verdere versterking vergunningverlening, toezicht en handhaving

15-12-2017

Succesvol jaarcongres Relevant 2017

07-03-2018

Terugblik in vogelvlucht op Jaarcongres Relevant 2017

19-03-2018

Aanpak bouwsteen omgevingsveiligheid voor gemeentelijke omgevingsvisie geactualiseerd

19-03-2018

Werkgroep Omgevingsveiligheid geeft advies over onbemande tankstations

15-03-2018

Europese conceptnorm voor crisismanagement beschikbaar voor commentaar

22-03-2018

Vacature projectleiding van kennisportaal Relevant

26-03-2018

Internationale richtlijn voor veilig gebruik biogasinstallatie beschikbaar in Nederlands

http://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS28/PGS_28_NS_v0.1_20180326.pdf

05-04-2018

Geactualiseerde handleiding PGS 15

05-04-2018

Regiosessie omgevingswet: veiligheid en gezondheid intergraal afwegen

03-04-2018

Concept PGS28 NS gereed voor commentaar

09-04-2018

Eindejaarsrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2017 beschikbaar

24-04-2018

PGS 31 nu beschikbaar: geheel nieuwe richtlijn voor gevaarlijke vloeistoffen in tanks

24-04-2018

Kengetallenonderzoek externe veiligheid gestart

24-04-2018

Beschouwing aandachtsgebieden en groepsrisico

Inspectie Leefomgeving en Transport is positief over aanbevelingen-spoorongevallen

31-05-2018

Chloortransport eindigt in 2021

31-05-2018

Succesvolle eerste regiosessie Omgevingswet in Almere

05-06-2018

Speel het simulatiespel Aandachtsgebieden omgevingsveiligheid

De groeiambities van het Limburgse industriecomplex Chemelot vereisen een hoger veiligheidsniveau.

Rapport

Strenger regime hardleerse bedrijven

12-07-2018

Inschrijving bijscholingen aandachtsgebieden omgevingsveiligheid geopend

12-07-2018

Handboek Omgevingsveiligheid gepubliceerd

12-07-2018

Terugblik themabijeenkomst kennistafel LNG

12-07-2018

Ministerie I&W: strenger regime hardleerse bedrijven gevaarlijke stoffen

16-07-2018

Inschrijving jaarcongres Relevant 2018 geopend