Basisnet spoor vastgesteld

17-07-2010

Door het veilig samenstellen van treinen die LPG vervoeren, maatregelen aan de infrastructuur te treffen en door meer gebruik te maken van de Betuweroute, kan het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor blijven groeien. Tegelijkertijd kunnen de bouwplannen die gemeenten hebben in stationsgebieden worden uitgevoerd. De veiligheid van bewoners rond het spoor wordt hiermee vergroot en naar de toekomst toe geborgd.

Dit is de uitkomst van het overleg dat de ministers Eurlings (VenW) en Huizinga (VROM) op 8 juli hadden met bedrijven, gemeenten en provincies.

Het Basisnet spoor - met voor elk spoortraject een risicoplafond voor gevaarlijke stoffen – is daarmee een feit. Minister Eurlings heeft, mede namens zijn collega’s van VROM, van EZ en van BZK, de Tweede Kamer hiervan op de hoogte gebracht.

 

Reacties

Login om reacties te bekijken en te plaatsen. Heeft u nog geen login, registreer dan als gebruiker. Als gebruiker heeft u de mogelijkheid om reacties te bekijken en te plaatsen, deel te nemen aan discussies, om een eigen profiel aan te maken en krijgt u toegang tot de wie-is-wie.