Bijeenkomst 4 november EV-eisen in ruimtelijke plannen

Eind 2010 heeft DCMR Milieudienst Rijnmond een regionaal vervolgonderzoek uit laten voeren naar de juridische mogelijkheden van externe veiligheidsmaatregelen onder de Wro. In het rapport worden voorbeelden gegeven van de wijze waarop adviezen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) in planregels kunnen worden vertaald en niet-juridische mogelijkheden om externe veiligheid vast te leggen. Tot slot zijn op basis van de bevindingen twee stroomschema’s opgenomen, waarin juridische, financiële, bestuurlijke en communicatieve mogelijkheden een plaats hebben gekregen. Het rapport zal binnenkort op www.relevant.nl gepubliceerd worden.

De resultaten van het onderzoek worden op 4 november nogmaals gepresenteerd tijdens een bijeenkomst bij de DCMR. Voor deze bijeenkomst zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar gekomen. De bijeenkomst begint om 15.00u en wordt rond 17.30u afgesloten met een borrel. Belangstellenden kunnen zich tot en met donderdag 27 oktober aanmelden via een mail aan marlouce.noest@dcmr.nl (mailto: marlouce.noest@dcmr.nl). Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Marlouce Noest, telefoonnummer 010-2468444

Reacties

Login om reacties te bekijken en te plaatsen. Heeft u nog geen login, registreer dan als gebruiker. Als gebruiker heeft u de mogelijkheid om reacties te bekijken en te plaatsen, deel te nemen aan discussies, om een eigen profiel aan te maken en krijgt u toegang tot de wie-is-wie.