Disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door het Interprovinciaal Overleg (IPO). De redactie besteedt uiterste zorg aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site. Toch is het mogelijk dat informatie is opgenomen die niet correct, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en het Interprovinciaal Overleg is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie.

Het is mogelijk dat via de internetsite toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Het Interprovinciaal Overleg kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Het Interprovinciaal Overleg behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht voor van de op deze website verstrekte informatie, waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, beeldmerken en logos. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Interprovinciaal Overleg is het niet toegestaan enige op deze website verstrekte informatie (waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, beeldmerken en logos worden begrepen) openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.

Voor vragen over de website kunt u contact opnemen via info@relevant.nl.