Informatiebijeenkomsten Project Structuurvisie buisleidingen

04-01-2009

VROM nodigt medewerkers ruimtelijke ordening van de provincies en gemeenten uit voor het bijwonen van een algemene informatiebijeenkomst op 15, 20 of 29 januari 2009 over het Project Structuurvisie buisleidingen.

Men wordt geïnformeerd over het nieuwe beleid van de rijksoverheid voor toekomstige buisleidingen voor gevaarlijke stoffen, over de visie op de te reserveren ruimte voor toekomstige buisleidingen, toelichting op het voorbereiden van een visiekaart buisleidingen en de ruimtelijke doorwerking van de hoofdstructuur.

De informatiebijeenkomsten zijn kosteloos.

Archief

 

Reacties

Login om reacties te bekijken en te plaatsen. Heeft u nog geen login, registreer dan als gebruiker. Als gebruiker heeft u de mogelijkheid om reacties te bekijken en te plaatsen, deel te nemen aan discussies, om een eigen profiel aan te maken en krijgt u toegang tot de wie-is-wie.