Minister informeert de Kamer over de voortgang van het Basisnet Spoor

07-03-2010

Voor het ontwerp Basisnet Spoor zijn thans de richtinggevende kaders vastgesteld.

Hoewel de spanning tussen de ruimtelijke ordening, veiligheid en het vervoer van gevaarlijke stoffen juist bij Spoor zeer groot is, wordt met de voorziene inzet van vervoers- en infrastructurele maatregelen in 2020 een sterke reductie van de veiligheidsrisico's aan de bebouwingszijde bereikt.
In zijn brief van 18 februari jl. informeert minister Eurlings de Kamer hierover.

 

Reacties

Login om reacties te bekijken en te plaatsen. Heeft u nog geen login, registreer dan als gebruiker. Als gebruiker heeft u de mogelijkheid om reacties te bekijken en te plaatsen, deel te nemen aan discussies, om een eigen profiel aan te maken en krijgt u toegang tot de wie-is-wie.