Risicomethodiek aardgas voor nat- en zuurgasleidingen beschikbaar

18-10-2009

De risicomethodiek voor de hogedruk aardgastransportleidingen van de N.V. Nederlandse Gasunie is ook bruikbaar voor hogedruk nat- en zuurgas aardgastransportleidingen.

De nieuwe methodiek voor het bepalen van de risico's van hoge druk aardgastransportleidingen van de N.V. Nederlandse Gasunie wordt beschreven in twee aparte rapporten. Samen geven ze een volledig overzicht van de berekeningsmethode, de achtergronden en de consequenties voor de ruimtelijke ordening. Beide rapporten kunnen vanaf dit Milieuportaal|http://www.rivm.nl/milieuportaal/nieuws/Methodiek-Risicoanalyse-aardgastransportleidingen.jsp worden gedownload.

Archief

 

Reacties

Login om reacties te bekijken en te plaatsen. Heeft u nog geen login, registreer dan als gebruiker. Als gebruiker heeft u de mogelijkheid om reacties te bekijken en te plaatsen, deel te nemen aan discussies, om een eigen profiel aan te maken en krijgt u toegang tot de wie-is-wie.