Themabijeenkomst Buisleidingen

03-05-2011

Woensdagochtend 22 juni wordt in de Beatrixzaal te Utrecht een themabijeenkomst Buisleidingen gehouden onder het motto “Bveb wat kun je ermee?”

Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van kracht geworden. Het besluit regelt de normering, taken en verantwoordelijkheden van overheden en bedrijfsleven in relatie tot het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. Er is inmiddels ervaring opgedaan met het besluit door overheidsprofessionals, bedrijfsleven en bestuurders. De themabijeenkomst heeft tot doel om deze ervaringen, kennis, problemen en mogelijke oplossingen bij de toepassing van het besluit uit te wisselen.

Archief

 

Reacties

Login om reacties te bekijken en te plaatsen. Heeft u nog geen login, registreer dan als gebruiker. Als gebruiker heeft u de mogelijkheid om reacties te bekijken en te plaatsen, deel te nemen aan discussies, om een eigen profiel aan te maken en krijgt u toegang tot de wie-is-wie.