Uitvoering van veiligheidsmaatregelen niet vanzelfsprekend

22-05-2011

Wanneer gemeenten besluiten te bouwen in gebieden nabij activiteiten met gevaarlijke stoffen, zoals nabij een LPG tankstation of nabij een transportroute met gevaarlijke stoffen, dan dienen gemeenten na te denken over maatregelen om de veiligheidsrisico’s binnen die gebieden te beperken.

Onderzoek naar dergelijke maatregelen door docenten en studenten van de Saxion minor Fysieke Veiligheid heeft laten zien dat uitvoering van deze maatregelen niet vanzelfsprekend is. De helft van de maatregelen die in bestemmingsplannen zijn voorgenomen is uitgevoerd. De beperkte juridische afdwingbaarheid van maatregelen vormt, naast de kosten van maatregelen een belangrijke belemmering. Hierdoor komt de uitvoering van maatregelen die in een bestemmingsplan worden beloofd in gevaar. Daarnaast zijn taken en verantwoordelijkheden van partijen die betrokken zijn bij de uitvoering binnen de gemeenten nog niet helder, waardoor voorgestelde maatregelen niet automatisch worden uitgevoerd. Doordat de in het bestemmingsplan opgenomen maatregelen niet altijd worden uitgevoerd, komt de bestuurlijke onderbouwing van het bouwen in risicovol gebied onder druk te staan. Een bestemmingsplan wordt namelijk goedgekeurd inclusief de veiligheidsmaatregelen die hierin zijn voorgenomen. Het onderzoek, dat is uitgevoerd voor milieuregio De Vallei, vervult volgens de onderzoekers en studenten een belangrijke signaalfunctie voor de uitvoering van veiligheidsmaatregelen elders in het land. Ook daar worden vergelijkbare knelpunten bij de uitvoering verwacht.
Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met docent/onderzoeker Jeroen Neuvel, j.m.m.neuvel@saxion.nl (mailto: j.m.m.neuvel@saxion.nl)

 

Reacties

Login om reacties te bekijken en te plaatsen. Heeft u nog geen login, registreer dan als gebruiker. Als gebruiker heeft u de mogelijkheid om reacties te bekijken en te plaatsen, deel te nemen aan discussies, om een eigen profiel aan te maken en krijgt u toegang tot de wie-is-wie.