Uitwerking clusters Meerjarenprogramma versterking omgevingsveiligheid (2021-2024) vastgesteld

07-09-2020

In het BOb van 30 oktober 2019 is door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) besloten om het programma IOV te beëindigen maar op grond van een gezamenlijke agenda wel door te gaan met versterking van omgevingsveiligheid. Het besluit van het BOb is uitgewerkt in meerjarenvoorstellen 2021 -2024 voor 7 clusters.

In deze meerjarenvoorstellen is per cluster ingegaan op de ambitie, de governance en de financiering. De meerjarenvoorstellen zijn inmiddels vastgesteld in het klein directeurenoverleg (Ministerie IenW, IPO en VNG).

Bekijk hier de uitwerking van de meerjarenvoorstellen van de verschillende clusters

 

Reacties

Login om reacties te bekijken en te plaatsen. Heeft u nog geen login, registreer dan als gebruiker. Als gebruiker heeft u de mogelijkheid om reacties te bekijken en te plaatsen, deel te nemen aan discussies, om een eigen profiel aan te maken en krijgt u toegang tot de wie-is-wie.