Voorpublicatie van de regeling Basisnet

06-12-2013

In de Staatscourant van 25 november 2013 is de Regeling Basisnet gepubliceerd. In de tabellen die horen bij de Regeling worden de wegen, spoorlijnen en vaarwegen die tot het Basisnet zullen behoren, aangewezen. Verder worden voor al deze routes risicoplafonds vastgesteld.

Ook worden de gebieden aangewezen waarbinnen extra eisen aan nieuwe bouwwerken worden gesteld. Daarnaast worden vervoershoeveelheden genoemd, die omwonenden een indruk geven van de omvang en samenstelling van het vervoer dat per jaar mogelijk is binnen de risicoplafonds. De Regeling is gebaseerd op de Wet Basisnet (waarmee de Wet vervoer gevaarlijke stoffen wordt gewijzigd) en het Besluit externe veiligheid transportroutes. Wet en Besluit zijn door het parlement goedgekeurd, in het Staatsblad/Staatscourant gepubliceerd, maar nog niet in werking getreden. De Wet Basisnet geeft een ieder de mogelijkheid om binnen vier weken wensen en bedenkingen op de Regeling ter kennis van de minister van Infrastructuur en Milieu te brengen.

Voorpublicatie Regeling Basisnet

 

Reacties (1)

Login om reacties te bekijken en te plaatsen. Heeft u nog geen login, registreer dan als gebruiker. Als gebruiker heeft u de mogelijkheid om reacties te bekijken en te plaatsen, deel te nemen aan discussies, om een eigen profiel aan te maken en krijgt u toegang tot de wie-is-wie.