Bijscholing aandachtsgebieden omgevingsveiligheid

Bijscholing

In 2019 wordt de bijscholing “Aandachtgebieden omgevingsveiligheid” voortgezet vanuit het landelijke programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Doel van de bijscholing is het leren toepassen van de systematiek van de aandachtsgebieden. De cursus bestaat uit twee onderdelen één bijscholingsdag en één terugkomdag.

Doelgroep

De bijscholing is bedoeld voor professionals op het gebied ruimtelijke ordening en externe veiligheid vanuit bevoegde gezagen, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en adviesbureaus.  

Bijscholing aandachtgebieden

Tijdens de bijscholing aandachtsgebieden is de systematiek van de aandachtsgebieden geïntroduceerd. Er zijn op dit moment geen bijscholingsdagen waar u zich voor in kunt schrijven. Naslagwerk ten behoeve van de bijscholing kunt u vinden op de pagina achtergrond informatie voor deelnemers.

Terugkomdag bijscholing aandachtgebieden

De terugkomdag is bedoeld voor deelnemers die al een bijscholing aandachtsgebieden hebben gevolgd. Meer informatie over terugkomdag aandachtsgebieden

Kosten

Er zijn geen kosten aan de bijscholing verbonden. De bijscholing wordt vergoed uit het programma impuls omgevingsveiligheid (IOV). Alleen als een deelnemer niet komt of zich te laat afmeldt zullen onkosten in rekening gebracht worden. Het is wel mogelijk om een vervanger naar de bijscholing te sturen.

Voor vragen kan je contact opnemen met Magda Nelissen.