Bijscholing omgevingsveiligheid in de vergunningverlening

Bijscholing

Er komt een aanvraag voor een milieubelastende activtieit. Wat nu?

Tijdens deze bijscholing wordt het proces gevolgd vanaf het moment dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit binnenkomt. Welke aandachtsgebieden zijn van toepassing? Hoe vindt de toetsing aan het omgevingsplan plaats? De bijscholing richt zich met name op bedrijfscategorien die door het hele land voorkomen, zoals bijvoorbeeld een PGS15-loods of LPG-tankstation. In regio’s waar dit aan de orde is wordt meer aandacht besteed aan BRZO/Seveso bedrijven.

Doelgroep

De bijscholing is bedoeld voor Iedereen die een rol heeft  in het vergunningverleningsproces: vergunningverleners en adviseurs vanuit omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en GGD-en.

Programma

De dag duurt van 10:00 uur (inloop vanaf 9:30 uur) tot 16:30 uur. Het programma is als volgt:

  • Kennismaking, doel en programma van bijscholing
  • Introductie: instrumenten omgevingswet, AmvB’s, nieuwe begrippen
  • De systematiek van de aandachtsgebieden
  • Casus met aanvraag milieubelastende activiteit (uit de regio)
  • Afsluiting

Naslagwerk ten behoeve van de bijscholing kunt u vinden op de pagina achtergrond informatie voor deelnemers.

Kosten en inschrijven

Er zijn geen kosten aan de bijscholing verbonden. De bijscholing wordt vergoed uit het programma impuls omgevingsveiligheid (IOV). Mocht u verhinderd zijn, verzoeken wij u tijdig af te zeggen, zodat wij uw plaats aan iemand anders kunnen geven.

Vanaf nu kun u zich inschrijven voor een pilot op 17 maart, waarin de opzet en de inhoud van de bijscholing wordt getest, en voor de reguliere bijscholingen in mei en juni 2020.

Inschrijven bijscholing omgevingsveiligheid in de vergunningverlening

 

Voor vragen kan je contact opnemen met Magda Nelissen.