Bijscholingen IOV

Externe veiligheid is een onderwerp dat constant in beweging is. Nieuwe inzichten volgen elkaar snel op, wet- en regelgeving veranderen. Deze pagina bied een overzicht van de door de Impuls omgevingsveiligheid aangeboden bijscholingen en Thema-dagen op het gebied van Externe Veiligheid.

Bijscholing aandachtsgebieden omgevingsveiligheid

In 2019 wordt de bijscholing “Aandachtgebieden omgevingsveiligheid” voortgezet vanuit het landelijke programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Doel van de bijscholing is het leren toepassen van de systematiek van de aandachtsgebieden. De cursus bestaat uit twee onderdelen één bijscholingsdag en één terugkomdag.

De bijscholing is bedoeld voor professionals op het gebied ruimtelijke ordening en externe veiligheid vanuit bevoegde gezagen, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en adviesbureaus.  

Meer informatie over de bijscholing aandachtsgebieden omgevingsveiligheid 

Themadag-UPD omgaan met het uitgangspunten document voor overheden

Het landelijk programma Impuls Omgevingsveiligheid organiseert een themadag over hoe je, als vergunningverlener, handhaver en veiligheidsregio, om moet gaan met een uitgangspuntendocument (UPD). Het UPD heeft een belangrijke functie bij vergunningverlening en het toezicht op naleving van de gestelde eisen. Dit is een van de eisen van PGS 15. 

In het UPD zijn de eisen opgenomen voor onder andere het ontwerp, aanleg, gebruik, onderhoud en periodieke inspectie van een brandbeveiligingsinstallatie van een opslagvoorziening voor meer dan 10.000 kilo/liter gevaarlijke stoffen. Dit zijn complexe installaties en bij het proces van het vaststellen van een UPD zijn verschillende rollen te onderscheiden.

Meer informatie over de IOV-Themadag UPD: Omgaan met het uitgangspunten document voor overheden