Buisleidingen Tips en tricks

 • Neem de risico's van buisleidingen vroegtijdig mee in planprocessen (zie casus Midden-Delfland).
 • Zorg ervoor, dat externe veiligheid als randvoorwaarde bij ruimtelijke plannen bekend is bij ruimtelijke ordenaars (hulpmiddel: bijvoorbeeld de veiligheidstoets van provincie Groningen, zie casus Groningen, fantoomleidingen).
 • Zorg ervoor dat de ligging van buisleidingen in bestemmingsplannen is aangegeven. (zie toelichting).
 • Bij de aanleg van nieuwe aardgasleidingen is het altijd mogelijk om door het treffen van maatregelen ervoor te zorgen dat de 10-6 PR-contour op de buisleiding komt te liggen (zie casus Terneuzen).
 • Houdt bij de beoordeling van risico's rondom buisleidingen rekening met de maximaal mogelijke druk; dus ga bij een leiding van 10-20 bar bij ruimtelijke plannen uit van 20 bar. De risico's van buisleidingen worden in het risicoregister en op de risicokaart weergegeven. Uitgangspunt daarbij is de maximale werkdruk.
 • Het opbrengen van 1 meter grond op een aardgasbuisleiding resulteert in een reductie van de faalkans met een factor 10
 • Het verleggen van een kilometer leiding kost ca. € 1.000.000,- (als vuistregel)
 • Kleine verschillen in diepteligging van een leiding kunnen zorgen voor grote verschillen in de risicoafstanden.
 • Het plaatsen van een omheining langs een buisleiding zorgt voor reductie van de faalkans.

Wetenswaardigheden over de nieuwe Amvb:

 • Bij het verhogen van de transportdruk van buisleidingen dient de exploitant dit te melden conform de nieuwe Amvb. De exploitant draait dan op voor eventuele kosten.
 • De nieuwe Amvb biedt ruimte voor maatwerk en voor veiligheidsvergrotende maatregelen in relatie tot het groepsrisico.
 • De nieuwe AMvB buisleidingen gaat voorlopig alleen over aardgastransportleidingen en K1, K2 en K3 leidingen

Wetenswaardigheden over de structuurvisie buisleidingen

 • De structuurvisie buisleidingen heeft betrekking op leidingen van nationaal belang.
 • Er is een plankaart met (voorgestelde) reserveringen en ligging van leidingstroken beschikbaar op de ruimtelijke plannen.
 • Klic faciliteert de toegang tot juiste gegevens van de exploitant van een buisleiding.