Gemeente Eijsden - bouwsteen aanpak - groepsrisicoverantwoording voor hele leidingtrace

De gemeente Eijsden heeft te maken met vele kleine (inbreidings)plannen nabij risicobronnen, waarvoor het groepsrisico verantwoord moet worden. Het verantwoorden van elk plan afzonderlijk is een tijdrovende opgave. Daarom heeft de gemeente Eijsden een methode ontwikkeld om te voorkomen, dat elk deelplan afzonderlijk verantwoord moet worden. De methode wordt beschreven als de 'bouwsteen-gedachte'. De achtergrond ervan is, dat éénmalig een maximum invulling van het invloedsgebied van de leiding wordt verantwoord. Daarna hoeft alleen bewaakt te worden dat de personendichtheid van de (inbreidings)plannen het maximum niet overschrijdt.

Vraagstelling
Op welke wijze kan worden voorkomen dat voor elk klein (inbreidings)plan afzonderlijk het groepsrisico verantwoord moet worden?

Methodiek gemeente Eijsden
In hoofdlijnen komt het erop neer, dat het handig is om voor een gebied met kleine (inbreidings)plannen in één keer voor alle mogelijke plannen het groeprisico vast te stellen en te verantwoorden. Uitgangspunt is daarbij een worst case aanpak, waarin rekening wordt gehouden met de maximum denkbare invulling van de plannen.
Daarbij is het van belang om:

  • Vast te stellen wat het invloedsgebied is waarin het groepsrisico bepaald en verantwoord moet worden
  • Vast te stellen hoeveel (bijv. woningen) maximaal gerealiseerd mogen worden, zonder dat de verantwoording niet meer van toepassing is (bijv. 10?)
  • De verantwoording en bijbehorende uitgangspunten vast te leggen in een beleidsvisie of structuurvisie.
    Een dergelijke benadering bespaart tijd en geeft duidelijkheid.

Documenten
Presentatie Edwin Pirson

Contact
Naam: Edwin Pirson
Werkzaam bij: Gemeente Sittard Geleen
tel: 046 - 4778707
E-mail: edwin.pirson@sittard-geleen.nl (mailto: edwin.pirson@sittard-geleen.nl)