Kennistafel Groepsrisico

De Kennistafel Groepsrisico en Commissie Verantwoording Groepsrisico bestaat uit ca. 20 personen, afkomstig van onder andere gemeenten, provincies, Milieudiensten en de regionale brandweren. De kennistafel zal praktijkgevallen bespreken over de verantwoording van het groepsrisico en daaruit aanbevelingen en best practices afleiden. De kennistafel zal zich niet bezighouden met de techniek van het bepalen van het groepsrisico (de QRA), maar vooral met de wijze waarop met het groepsrisico bij de besluitvorming wordt omgegaan.

Heeft u voorbeelden van casussen met interessante leerpunten of heeft u specifieke vragen over de verantwoording van het groepsrisico, mailt u deze dan naar handreiking@groepsrisico.nl (mailto: handreiking@groepsrisico.nl). Ook voor overige zaken is de Kennistafel Groepsrisico en Commissie Verantwoording Groepsrisico via dit e-mailadres bereikbaar.