Kennistafel Transport

De Kennistafel Transport is in 2009 van start gegaan. De kennistafel is samengesteld uit vertegenwoordigers van bevoegd gezag, Rijkswaterstaat en RIVM die in hun dagelijkse praktijk veel te maken hebben met EV vraagstukken rond transport. Vanuit deze ruime ervaring brengen de deelnemers praktijkvoorbeelden in rond de routering van gevaarlijke stoffen en de bijbehorende ruimtelijke doorwerking. Tijdens de bijeenkomsten worden de voorbeelden besproken en worden de gehanteerde werkwijze, uitgangspunten en tips en tricks verder uitgelicht. Dit levert nuttige informatie op die via deze webpagina voor iedereen beschikbaar wordt gemaakt.

Meer informatie en achtergrond-documenten over het Basisnet vindt u op de themapagina Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

Heeft u een vraagstuk of een praktijkvoorbeeld die u wilt inbrengen of delen met deze Kennistafel? Stuur dan een bericht naar info@relevant.nl.