LPG rekentool

Met behulp van de LPG rekentool kan voor standaardsituaties het groepsrisico bij LPG-tankstations worden berekend. Er zijn twee soorten berekeningen:

1. Groepsrisicoberekening zonder toepassing van convenant-maatregelen* bij de LPG-tankauto;
2. Groepsrisicoberekening met toepassing van de convenant-maatregelen* bij de LPG-tankauto.

Berekening 1 is van toepassing als een nieuw ruimtelijk besluit moet worden genomen, of bij een nieuwe milieubeheervergunning voor het LPG-tankstation indien het plaatsgebonden risico negatief wijzigt. Berekening 2 is van toepassing op de situatie te berekenen met toepassing van de convenant maatregelen. Deze convenantmaatregelen zijn niet wettelijk verankerd. Indien een bevoegd gezag voldoende kan motiveren dat het lossen van LPG uit tankauto’s met een hittewerende voorziening duurzaam is gewaarborgd, kan een bevoegd gezag voor het berekenen van het groepsrisico uitgaan van berekening 2.
De berekeningen kunnen onder andere worden gebruikt voor het uitwerken van de verantwoordingsplicht. Deze tool vervangt de tabel met maximale personendichtheden bij LPG-tankstations uit de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico van augustus 2004. De LPG rekentool is reeds duizenden malen gebruikt.

*Informatie over het LPG-convenant is te vinden via https://relevant.nl/display/THEMA/LPG