Landelijk Platform Veilige Leefomgeving

Het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving is de spin in het landelijke web van omgevingsveiligheid. Het platform bestaat uit bevlogen deskundigen omgevingsveiligheid, afkomstig van provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, het RIVM en RSW-Infomil. De landelijke werkgroep Omgevingsveiligheid gaat onder een nieuwe naam verder: Landelijk Platform Veilige Leefomgeving.

Het platform bestaat al sinds de jaren 80, gestart als IPO-werkgroep. Sinds 2015 is het platform gekoppeld aan het IOV-programma, deelprogramma 3 (Informatie- en Kennisinfrastructuur).

In deze infographic is kort en bondig uiteengezet wat het LPVL doet en waar ze voor staan.

Kennis en netwerk
Deelnemers van dit platform zijn medewerkers van provincies, omgevingsdiensten, gemeenten, veiligheidsregio’s, het RIVM en RWS-Infomil, met omgevingsveiligheid in hun takenpakket. Voorzitter van het Platform Lilian Weeda: “Vanuit de eigen dagelijkse praktijk is een hechte groep ontstaan met hart voor omgevingsveiligheid én veel inhoudelijke kennis op dit gebied. Het platform beschikt over een groot landelijk netwerk waardoor vakkundige professionals op allerlei vlakken kennis en ervaring met elkaar kunnen delen.”

Nieuwsgierig wie er in het platform zit? Download hier de ledenlijst.

Dagelijkse praktijk
Het platform komt 5 keer per jaar bij elkaar om hun expertise op het gebied van omgevingsveiligheid met elkaar te delen. Daarnaast zitten de platformleden in verschillende overleggen om bijvoorbeeld het (vernieuwde) omgevingsveiligheidsbeleid in de Omgevingswet vorm te geven. Naast deze meer beleidsmatige kant, heeft het platform diepgaande kennis over het gebruik van de verschillende rekenmodellen en zijn leden betrokken bij de herziening van PGS-richtlijnen. Uiteindelijk is alles gericht op de dagelijkse uitvoering.

Aanspreekpunt
Het platform is een aanspreekpunt voor het vakgebied omgevingsveiligheid. Het platform:

 1. is de zichtbare link tussen gemeentelijk, provinciaal en landelijke beleidsontwikkeling en – uitvoering, op het gebied van omgevingsveiligheid.
 2. draagt bij aan het ontwikkelen van beleid en regelgeving en het verhogen van de uitvoeringskwaliteit hiervan. Zie het praktijkvoorbeeld van de rol van het platform bij het Advies onbemande tankstations.
 3. brengt praktijkproblemen in kaart en zoekt oplossingen, zodat mensen uit de dagelijkse praktijk verder kunnen.
 4. vervult waar nodig een signalerende en activerende rol richting het bevoegd gezag.
 5. beschikt over een groot landelijk netwerk zodat de vakkundige professionals op allerlei vlakken kennis en ervaring met elkaar kunnen delen.

 

Programma

Het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving (LPVL) heeft het programma voor het jaar 2019-2020 vastgesteld. In dit programma staat hoe het platform haar kennis gaat delen, zal adviseren over beleidsontwikkelingen en uitvoeringsknelpunten en hoe zij zal communiceren. Daarnaast is (juist dit jaar, vanwege de ontwikkelingen rondom de IOV) het verankeren van het platform een belangrijk aandachtspunt, zodat het platform kan blijven investeren in kennis en expertise omtrent omgevingsveiligheid. 

Naast de reguliere activiteiten zal het LPVL in de periode 2019-2020 een aantal aanvullende activiteiten uitvoeren. De nadruk zal liggen op activiteiten om ervoor te zorgen dat het LPVL ook in de toekomst een wezenlijke rol kan blijven spelen en dat de capaciteit vanuit de omgevingsdiensten en provincies behouden blijft. Op hoofdlijnen worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Verbreding netwerk Externe Veiligheid (EV) op het vlak van Ruimtelijke Ordening (RO);
 • Versterken van de samenwerking met de Veiligheidsregio's (VR);
 • Actieve samenwerking met het ministerie van I&W, (door deelname aan bijvoorbeeld REV);
 • Toekomstmogelijkheden van het LPVL onderzoeken, verdere positionering van het
  LPVL en het benaderen van IPO / VNG met betrekking tot vervolgactiviteiten t.b.v. verankering van het platform;
 • Deelname aan programma MOV door bijvoorbeeld een actieve bijdrage te leveren aan het 'Handboek Omgevingsveiligheid';
 • Zorgen voor terugkoppeling tussen het LPVL, de kennistafels en vice versa;
 • Gemeenten voorbereiden op de komst van de omgevingswet;
 • Samenwerking met andere ketenpartners onderhouden en versterken;
 • Samenwerking met Relevant onderhouden en versterken, door samen een plan te
  ontwikkelen over de rol van LPVL op Relevant. 

Kijk hier voor het volledige programma van LPVL

 

Relevant Vraagbaak
Heb je een vraag over externe veiligheid? Een praktijkcasus waar je niet uit komt? Hiervoor is de Relevant Vraagbaak opgezet. Vragen vanuit het werkveld worden beantwoord door de leden van het platform zodat de mensen uit de dagelijkse praktijk verder kunnen. Het komt ook voor dat het antwoord niet zomaar te geven is. Het platform stelt dan een advies op hoe met een bepaalde situatie om te gaan. Voorbeelden hiervan zijn de beoordeling van veiligheidssituaties bij onbemande tankstations en of een lossende tankwagen een rol speelt bij de beoordeling of het Brzo van toepassing is.

Meer informatie of direct een vraag stellen aan de Relevant Vraagbaak 


Recente publicaties