Rampenbestrijding

Rampenbestrijding is, naast het brongerichte beleid en het omgevingsgerichte beleid, één van de facetten die niet los gezien kunnen worden van het externe veiligheidbeleid. Met de inwerkingtreding van het BEVI heeft de regionale brandweer (veiligheidsregio) een structurele wettelijke adviestaak gekregen. Deze adviestaak betreft zowel besluiten in het kader van vergunningverlening en handhaving (brongericht beleid) als besluiten in het kader van ruimtelijke ordening (omgevingsgericht beleid).

De nauwe relatie tussen brongericht beleid en rampenbestrijding komt ook tot uitdrukking in het Brzo, een voorbeeld van coördinatiewetgeving, op grond waarvan toezichthouders vanuit zowel provincies, gemeenten, de brandweer als de arbeidsinspectie gezamenlijk inspecties uitvoeren. Voor bedrijven die onder het Brzo vallen (in ieder geval de bedrijven die verplicht zijn een veiligheidsrapport op te stellen) geldt dat de burgermeester een rampbestrijdingsplan moet vaststellen.

Laatste discussies

Login om een discussie te starten. Heeft u nog geen login, registreer u dan als gebruiker. Als gebruiker heeft u ook de mogelijkheid om reacties te bekijken en te plaatsen, een eigen profiel aan te maken en krijgt u toegang tot de wie-is-wie. Als gebruiker heeft u de mogelijkheid een nieuwe discussie te starten. Klik op onderstaande knop en geef andere gebruikers de mogelijkheid te reageren op uw discussieonderwerp!

Wet- en regelgeving

    Er zijn geen documenten gevonden over dit onderwerp.

Praktijk & uitvoering

Achtergrondinformatie

Websites

    Er zijn geen documenten gevonden over dit onderwerp.

Helpdesks

    Er zijn geen documenten gevonden over dit onderwerp.

Zie ook