Risicocommunicatie

Burgers die goed op de hoogte zijn van risico's in hun omgeving voelen zich veiliger en reageren beter als er een ramp gebeurt. De Wet Rampen en Zware Ongevallen verplicht overheden om burgers informatie te geven over de risico's in hun leefomgeving.
Eén van de instrumenten die in het kader van risicocommunicatie is ontwikkeld is de provinciale risicokaart. De risicokaart heeft als doel een actueel en zo volledig mogelijk beeld te geven van de risico's. Deze kaarten worden gevuld vanuit het landelijke landelijke Risicoregister gevaarlijke stoffen (RRGS). Zie voor meer informatie het thema risico-inventarisatie.

Laatste discussies

Login om een discussie te starten. Heeft u nog geen login, registreer u dan als gebruiker. Als gebruiker heeft u ook de mogelijkheid om reacties te bekijken en te plaatsen, een eigen profiel aan te maken en krijgt u toegang tot de wie-is-wie. Als gebruiker heeft u de mogelijkheid een nieuwe discussie te starten. Klik op onderstaande knop en geef andere gebruikers de mogelijkheid te reageren op uw discussieonderwerp!

Wet- en regelgeving

Wet veiligheidsregio's

Praktijk en uitvoering

Achtergrondinformatie

Websites

Helpdesks

    Er zijn geen documenten gevonden over dit onderwerp.

Zie ook