Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
Nieuwsbrief Relevant, september 2011

In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen behandeld:

Relevant themabijeenkomst Ruimtelijke Ordening en Externe Veiligheid op 6 oktober
Bijeenkomst PGS 29 op 11 november
Jaarcongres Relevant op 29 november
Kennistafel Ruimtelijke Ordening
Nieuwe documenten op www.relevant.nl
Relevant themabijeenkomst Ruimtelijke Ordening en Externe Veiligheid op 6 oktober

De realisatie van veiligheidsmaatregelen: alledaagse praktijk of toekomstmuziek?

Inmiddels hebben we in Nederland al enkele jaren ervaring opgedaan met het wegen van risico’s en het besluiten over veiligheidsmaatregelen in ruimtelijke plannen. Maar wat betekent dat in de praktijk?

Op 6 oktober zullen onder leiding van dagvoorzitter Walter de Koning (voorzitter van de Kennistafel Ruimtelijke Ordening) ervaringen, kennis, problemen en mogelijke oplossingen uitgewisseld worden.
In het eerste deel van de middag zullen Ira Helsloot (bijzonder hoogleraar crisisbeheersing en fysieke veiligheid aan de Vrije Universiteit), Leo Noordam (DCMR), Jan Grimbergen (ministerie van I&M) en Jeroen Neuvel (Saxion) u meenemen in de mogelijkheden en dilemma’s bij het wegen, besluiten en realiseren van risico-verlagende maatregelen in ruimtelijke plannen. In het tweede deel van de middag kunt u meedoen met een discussie aan de hand van stellingen en uw eigen ervaringen inbrengen.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Kennistafel Ruimtelijke Ordening van Relevant. Deelname is gratis. De bijeenkomst is bedoeld voor overheidsprofessionals (gemeenten, provincies, veiligheidsregio's, milieudiensten, rijk) en medewerkers vanuit het bedrijfsleven die actief zijn op het grensvlak tussen ruimtelijke ordening en externe veiligheid.

Het programma van de bijeenkomst vindt u op de website van Relevant 
U kunt zich hier inschrijven voor de bijeenkomst.

Bijeenkomst PGS 29 op 11 november

Eén van de gezamenlijke IPO projecten EV is het project PGS 29. Dit project bestaat uit 3 onderdelen:
a. Het ophelderen van onduidelijkheden in de PGS 29 en eventueel doen van verbeterde tekstvoorstellen;
b. Het initiëren van een training PGS 29 voor vergunningverleners, handhavers en EV specialisten
c. Het bevorderen van een uniforme werkwijze m.b.t. het beoordelen van PGS 29 GAP analyses.
De projectgroep wordt bemenst door de provincies Groningen, Noord-Holland, Noord-Brabant, Zeeland en DCMR.

Tijdens de bijeenkomst op 11 november zal vanuit het IPO project door verschillende organisaties worden toegelicht hoe zij het proces van gap analyses en plan van aanpak met betrekking tot de PGS 29 hebben vorm gegeven. Het doel van deze dag is om van elkaar te leren. Uiteraard  kan ook uw netwerk op dit specialistische gebied verder worden uitgebreid.
De bijeenkomst is bedoeld voor vergunningverleners, handhavers en EV specialisten werkzaam bij provincies, gemeenten en milieudiensten. Ook medewerk(st)ers van brandweerorganisaties, Rijkswaterstaat en arbeidsinspectie zijn van harte uitgenodigd.
Bij voldoende interesse zal deze bijeenkomst op 11 november worden gehouden op een centrale locatie in Nederland, waarschijnlijk in Gouda.

Opgeven kan tot 10 september via het inschrijfformulier.

Jaarcongres Relevant op 29 november

Het Relevant netwerk externe veiligheid organiseert op 29 november 2011 haar zesde jaarcongres in De Reehorst in Ede. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en de eerste 200 aanmeldingen zijn al binnen. Je kunt je hier vrijblijvend voor het congres registeren. Je plek is dan gegarandeerd en je krijgt de mogelijkheid om als eerste een keuze te maken uit de verschillende deelsessies.
Heb je suggesties, mooie ideeën en/of aanbevelingen voor het zesde jaarcongres Relevant 2011? Tot 1 november 2011 kan hierover mailen naar info@relevant.nl. Het beste idee wordt beloond! De winnaar wordt tijdens de borrel op het jaarcongres bekend gemaakt.

Kennistafel Ruimtelijke Ordening

De tweede bijeenkomst van de Kennistafel Ruimtelijke Ordening, op 28 juni, stond in het teken van het omgaan met risico’s in het Amsterdamse Haven-Industriegebied. Met een vaartocht en busrit door het Westelijk Havengebied werd de verwevenheid van de verschillende functies zichtbaar. De gemeente Amsterdam, de Port of Amsterdam en de provincie Noord-Holland gaven onder andere een toelichting op de EV-risico’s en een saneringsituatie in het gebied. Eerder al had de Kennistafel de EV-gebiedsvisie voor het gebied besproken. Leerzaam waren zowel de geslaagde ingrepen zoals clustering van risicovolle bedrijven als de minder geslaagde (historisch gegroeide) situaties waar een betere samenwerking tussen EV en RO knelpunten hadden kunnen voorkomen.

Daarnaast is uitgebreid gesproken over het concept van een aangepast GR-beleid voor de omgeving van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Doel is een verbeterde bruikbaarheid in de planvormingsfase en een actualisatie van de reken-technische en juridische uitgangspunten. Essentieel is de koppeling van GEVERS aan een GIS-uitwerking die de ruimtelijke implicaties van een planvariant heel snel zichtbaar maakt. De Kennistafel is blij met deze uitwerking omdat het de link legt tussen RO en EV. Ook planontwikkelaars zullen dit waarderen. De provincie Zuid-Holland gaat verder met de uitwerking en verwacht dat het eind 2011 definitief zal zijn.

De derde en laatste Kennistafel-bijeenkomst Ruimtelijke Ordening in 2011 is gepland op 10 november in Utrecht. Meer weten? Neem contact op via info@relevant.nl

Nieuwe documenten op www.relevant.nl