Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
Nieuwsbrief Relevant juni 2012

In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen behandeld:

Jaarcongres Relevant 2012
Samenstelling Adviesgroep groepsrisico bekend
Oprichting Kenniskring Transportveiligheid
Nieuwe documenten op www.relevant.nl
Jaarcongres Relevant 2012

Relevant netwerk externe veiligheid organiseert op 11 december 2012 haar zevende jaarcongres in het NBC in Nieuwegein. De organisatie is bezig het programma samen te stellen. Het belooft een mooie dag te worden! Heeft u suggesties, mooie ideeën of aanbevelingen voor het jaarcongres Relevant 2012? Mail ze naar Relevant.
Deelname aan hét jaarcongres op het gebied van externe veiligheid bedraagt € 175,00 exclusief btw voor deelnemers in dienst van de overheid. Voor overige deelnemers geldt een bijdrage à € 295,00 exclusief btw.
Via deze link kunt u zich vrijblijvend voor dit congres registeren. Wanneer u uw voorregistratie omzet in een definitieve aanmelding, betaalt u geen € 175,00 maar € 150,00 exclusief btw!
Wij zien u graag op dinsdag 11 december in het NBC in Nieuwegein!

Samenstelling Adviesgroep groepsrisico bekend

Eind mei zijn de verbetervoorstellen van de verantwoordingsplicht groepsrisico opgeleverd. Met het oog op de kwaliteit en het draagvlak van de verbetervoorstellen is de Adviesgroep Groepsrisico opgericht door een samenwerkingsverband van het Rijk, provincies en gemeenten (RIVE). De deelnemers van deze (onafhankelijke) adviesgroep zijn gekozen uit partijen die in de praktijk met de verantwoording groepsrisico te maken hebben: overheden, veiligheidsregio’s, adviesbureaus en de industrie. De adviesgroep denkt constructief mee over de verbetervoorstellen en de implementatie ervan.

Peter Hermens, voormalig voorzitter van de Kennistafel Groepsrisico, heeft als kwartiermaker, kandidaten geworven voor de adviesgroep. Dat is gebeurd door een open oproep te plaatsen in de nieuwsbrief van Relevant en door het rechtstreeks benaderen van personen. De werving heeft een groot aantal potentiële kandidaten opgeleverd. Vooral vanuit de adviesbureaus en overheden is massaal gereageerd op de oproep.  De Adviesgroep bestaat uit:

•        Prof. Rob van der Heijden, Radboud Universiteit, voorzitter
•        Peter Hermens, MMG Advies, secretaris
•        Hans de Harder, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
•        Dirk Jan Boer, Saxion
•        Coen van Gulijk, TU Delft
•        Luc Vijgen, DCMR
•        Marianne ten Boden, RWS
•        Paul Kassenberg / Dick van den Brand, Gasunie
•        Henk Bril, Sabic
•        Evert Wijdeveld, Deltalinqs
•        Jan Meissen, KIVI/NIRIA
•        Rob Geerts, AVIV (namens de adviesbureaus)
•        Cor Koenrady / Marjolein Zuijderduijn, Stichting advisering Bestuursrechtspraak (StaB)
•        Suzanne Jens, Infomil

De Adviesgroep bestaat tot eind 2013. De implementatie van de verbetervoorstellen moet dan zijn afgerond. De eerste bijeenkomst van de adviesgroep vindt binnenkort plaats.

Voor meer informatie of vragen: Peter Hermens, telefoon 06-22464322.
 

Oprichting Kenniskring Transportveiligheid

Platform Transportveiligheid, Lectoraat Transportveiligheid, Relevant Kennistafel Transport (Externe Veiligheid) en de Multidisciplinaire Vakgroep Transportveiligheid (NVBR) starten dit jaar met een Kenniskring Transportveiligheid. Op 28 juni vindt de oprichtingsbijeenkomst plaats bij TNO in Utrecht.

Voor de vorming van de Kenniskring zijn een dertigtal experts benaderd uit bedrijfsleven, (semi)overheden, hulpdiensten, wetenschap en kennisinstituten. De Kenniskring richt zich in eerste instantie op transportveiligheid in relatie tot gevaarlijke stoffen, incidentmanagement, veilig vervoer, (massa-) personenvervoer en infrastructurele projecten. De transportmodaliteiten spoor, weg en water staan centraal.

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst van 28 juni  verkennen de deelnemers de contouren van een kennisagenda Transportveiligheid en kunnen zij onderwerpen inbrengen ter informatie-uitiwsseling of (verdere) discussie. Na deze bijeenkomst volgt meer informatie over het vervolgprogramma van de Kenniskring en de mogelijkheid om hier zelf aan bij te dragen.

Bent u werkzaam op het terrein van transportveiligheid en wilt u inbreng leveren voor de oprichtingsbijeenkomst of de Kenniskring, neem dan contact op met één van de initiatiefnemers: Hans Spobeck (platform Transportveiligheid), Nils Rosmüller (Lectoraat Transportveiligheid), of  Robbert. Plarina (Relevant Kennistafel Transport).

Nieuwe documenten op www.relevant.nl