PGS 9 "Opslag cryogene gassen" voor commentaar beschikbaar

10-12-2012

Een concept van PGS 9 'Opslag cryogene gassen van 0,15m3 - 100m3' is momenteel beschikbaar voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Het betreft een volledige revisie van de voorgaande PGS 9 uit 1983. Het opstellen heeft plaatsgevonden in het PGS 9-team dat onderdeel is van de PGS-beheerorganisatie.

Status concept
Het concept van PGS 9 heeft nog niet de status van een PGS richtlijn. De tekst kan na de commentaarperiode zowel redactioneel als inhoudelijk veranderen. Pas in een volgend stadium en na verwerking van eventueel commentaar zal de PGS ter goedkeuring worden voorgelegd aan de PGS-programmaraad.

Aanleiding en omvang actualisatie
De oorspronkelijke CPR 5 richtlijn is in 2005 zonder wijziging omgezet in PGS 9. Deze publicatie gaat in op de gevaaraspecten van vloeibaar zuurstof en geeft voorschriften en maatregelen voor een veilige opslag hiervan. De inhoud van de huidige publicatie is verouderd als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving en inzichten rond de stand der techniek. Ook is de reikwijdte van de PGS 9 uitgebreid met andere gekoelde gassen stikstof, argon, kooldioxide, helium en lachgas.

Meer informatie staat op de website PGS

 

Reacties

Login om reacties te bekijken en te plaatsen. Heeft u nog geen login, registreer dan als gebruiker. Als gebruiker heeft u de mogelijkheid om reacties te bekijken en te plaatsen, deel te nemen aan discussies, om een eigen profiel aan te maken en krijgt u toegang tot de wie-is-wie.