PGS 19 "Opslag van propaan" voor commentaar beschikbaar

20-12-2012

Een concept van PGS 19 'Opslag van propaan' is momenteel beschikbaar voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele wijzigingsvoorstellen sturen aan het PGS-projectbureau.

Het betreft een actualisatie van de voorgaande PGS 19 uit 2008. Het opstellen heeft plaatsgevonden in het PGS 19-team dat onderdeel is van de PGS-beheerorganisatie.

Status concept
Het concept van PGS 19 heeft nog niet de status van een PGS-publicatie. De tekst kan na de commentaarperiode zowel redactioneel als inhoudelijk veranderen. Pas in een volgend stadium en na verwerking van eventueel commentaar zal de PGS ter goedkeuring worden voorgelegd aan de PGS-programmaraad.

Raadpleeg voor meer informatie de website van de PGS

 

Reacties

Login om reacties te bekijken en te plaatsen. Heeft u nog geen login, registreer dan als gebruiker. Als gebruiker heeft u de mogelijkheid om reacties te bekijken en te plaatsen, deel te nemen aan discussies, om een eigen profiel aan te maken en krijgt u toegang tot de wie-is-wie.